Nyhed

Digital assistent gør det nemmere at finde rundt i reglerne ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

Arbejdsgivere, der ønsker at ansætte udenlandske medarbejdere, kan få hjælp af Virk Assistenten til at få styr på de mange regler og gennemføre de relevante ansøgninger og registreringer, der er nødvendige for at både arbejdsgiver og medarbejder kan overholde reglerne, og medarbejderen kan få udbetalt løn.

  • 10. februar 2021
  • Digital indberetning og selvbetjening
  • Enklere regler og et velfungerende marked

Ansæt udenlandsk medarbejder – trin for trin

For mange mindre virksomheder er det en labyrint at finde rundt i, hvad der skal være styr på, når man ansætter en medarbejder fra et andet land – både de regler, der gælder for arbejdsgiveren, og de registreringer og ansøgninger, som medarbejderen skal gennemføre for at kunne arbejde i Danmark.

Erhvervsstyrelsen har derfor sammen med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udviklet et digitalt forløb for arbejdsgivere, der ønsker at hjælpe deres udenlandske medarbejder igennem denne proces. Så de kan hjælpe deres medarbejder til at få en god start i Danmark, og så virksomheden bliver klar til at udbetale løn. Ved at bruge det digitale forløb får virksomheden overblik over hvilke registreringer, man skal foretage hvornår og hos hvilke myndigheder.

Begynd forløbet 'Ansæt udenlandsk medarbejder – trin for trin'

Virk Assistenten tilbyder personlige digitale forløb

'Ansæt udenlandsk medarbejder – trin for trin' er ét blandt en række personlige, digitale forløb fra Virk Assistenten. Erhvervsstyrelsen har indtil videre lanceret ti forløb under Virk Assistenten. Virksomheder kan bl.a. få hjælp til at foretage sit første køb/salg af varer til et andet EU-land, ansætte sin første medarbejder, opdatere sin branchekode og lukke sin virksomhed.

Virk Assistenten er Erhvervsstyrelsens bud på at understøtte bedre sammenhæng på tværs for danske virksomheder i det digitale møde med det offentlige. De ti centrale situationer, som forløbene understøtter, er peget på af danske virksomheder selv, bl.a. via det tidligere Virksomhedsforum for enklere regler. Forløbene skal afhjælpe bøvl og besvær i processerne og gøre det nemmere for virksomhederne at fokusere på at drive deres forretning.

Se de andre forløb fra Virk Assistenten