Nyhed

Dansk forsvarsindustri og forskningsinstitutioner sikrer stort hjemtag fra European Defence Industrial Development Programme 2020

I dag offentliggøres resultaterne af EDIDP 2020-ansøgningsrunden. Dansk forsvarsindustri og forskningsinstitutioner anerkendes internationalt og står til flot resultat.

  • 30. juni 2021
  • International handel

EU-Kommissionen offentliggør i dag resultaterne af European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) 2020-ansøgningsrunden. Resultaterne viser markant fremgang i dansk deltagelse, hvor danske aktører medvirker i 11 af de i alt 26 godkendte projekter. I alt ni danske virksomheder og tre forskningsinstitutioner deltager i de 11 projekter. Danske aktører udmærker sig særligt inden for projekter om kunstig intelligens, rumområdet, droner, undervands- og sensorteknologi, mv. 

EDIDP er en forløber til lanceringen af Den Europæiske Forsvarsfond. EDIDP løber i 2019-2020 og fordeler 500 mio. euro til fælles forskning og udvikling på det forsvarsindustrielle område. 

Danske aktører har markeret sig som særdeles konkurrencedygtige i 2020-ansøgningsrunden med et forventet hjemtag på 40-50 mio. DKK fra EU-Kommissionen. Med 11 succesfulde projektansøgninger og en succesrate på 80%, placerer Danmark sig blandt de fem mest succesfulde medlemslande målt i antal projekter. De flotte danske resultater er udtryk for en høj kvalitet og kompetencebredde på tværs af dansk forsvarsindustri og forskningsinstitutioner. 

Resultaterne viser et markant dansk erhvervsmæssigt aftryk på EDIDP, hvor den danske deltagelse i store internationale projekter kan skabe unikke muligheder for dansk forsvarsindustri og danske forskningsinstitutioner. Foruden de brede internationale samarbejder, der etableres igennem projekterne, bliver innovative danske løsninger i høj grad eksponeret for det europæiske forsvarsmarked. Den danske deltagelse vil i øvrigt sikre essentiel viden om den teknologiske udvikling i EU hos dansk forsvarsindustri, forskningsinstitutionerne og Forsvaret. 

I dag lanceres det første arbejdsprogram for Den Europæiske Forsvarsfond også. Fonden løber over en 7-årig periode fra 2021-2027 med et budget på 8 mia. euro. Dansk forsvarsindustri og forskningsinstitutioner har igennem testprogrammerne etableret sig som vigtige og kompetente samarbejdspartnere på det europæiske forsvarsmarked. 

Erhvervsministeriet, repræsenteret ved Erhvervsstyrelsen, har været ansvarlig for forhandlingerne om forordningen for Den Europæiske Forsvarsfond og dansk interessevaretagelse i EDIDP programkomitéen. Forsvarsministeriet har ved forordningens ikrafttrædelse overtaget ansvaret for at koordinere den danske interessevaretagelse i forbindelse med Den Europæiske Forsvarsfond med støtte fra Erhvervsstyrelsen.