Nyhed

Danmark deltager i det globale partnerskab for kunstig intelligens

Ansvarlig digitalisering er et vigtigt fokusområde for Erhvervsstyrelsen, som sammen med internationale samarbejdspartnere nu vil arbejde for at kunstig intelligens styrker vores innovation, arbejdspladser og IT-sikkerhed. Repræsentanter fra Dansk Metal og D-mærket er inviteret med i arbejdsgruppen.

  • 24. marts 2022
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller

Danmark blev i november 2021 budt velkommen som medlem af det globale partnerskab for kunstig intelligens - GPAI.
GPAI er et internationalt samarbejde, som blev oprettet i sommeren 2019 af Frankrig og Canada. Samarbejdet består i dag af i alt 25 lande samt EU. Blandt medlemmerne er USA, Indien og Brasilien samt europæiske lande som Storbritannien, Sverige, Tyskland og Holland.
Samarbejdet handler om at forme den globale udvikling af kunstig intelligens og skabe internationalt samarbejde og koordinering af initiativer og politikker. Hensigten er at styrke udbredelse af ansvarlig kunstig intelligens, få en bedre forvaltning af data, forme fremtidens arbejde og skabe innovation og øget konkurrencedygtighed.

Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen står for Danmarks deltagelse i samarbejdet, som bl.a. bygger videre på OECD’s principper og anbefalinger for pålidelig kunstig intelligens. Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Torsten Andersen begrunder Danmarks deltagelse: 

Ansvarlig digitalisering er et vigtigt fokusområde for os. Teknologien rummer store muligheder for at løse samfundets store udfordringer som klima og sundhed. Men det kræver, at den er sikker og at vi har tillid til dens anvendelse. Derfor er det vigtigt, at Danmark deltager i det globale partnerskab for kunstig intelligens. Vi skal sammen med globale partnere sørge for at udviklingen af kunstig intelligens styrker vores samfund og understøtter innovation og konkurrenceevne. Her bygger vi blandt andet på vores eget nationale arbejde med dataetik, stærke forskningsmiljøer, erhvervsmæssige styrkepositioner inden for blandt andet robotter og en digitaliseret offentlig sektor.

For at støtte Danmarks arbejde har Erhvervsministeriet udpeget to repræsentanter til at deltage i GPAI’s arbejdsgrupper for fremtidens arbejde og dataforvaltning. Repræsentanterne er: Johan Moesgaard Andersen, EU-chef i fagforeningen Dansk Metal samt Mikael Jensen, direktør for D-mærket, Danmarks nye mærkningsordning for IT-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.
 

Kunstig intelligens kan blive en gevinst for lønmodtagere

Ny teknologi og gode arbejdspladser går hånd i hånd. Håndterer vi kunstig intelligens rigtigt i den vestlige verden, har vi en historisk mulighed for at gøre det til en gevinst for både virksomheder, lønmodtagere og hele vores velfærdssamfund. Vi skal jo på den ene side sikre, at vi ikke halter efter resten af verden på kunstig intelligens – og på den anden side skal vi sikre, at kunstig intelligens ude på arbejdspladserne spiller godt sammen med vores helt unikke arbejdsmarkedsmodel. Det arbejde glæder jeg mig til at være en del af, og derfor er jeg stolt af at repræsentere Danmark som ekspert i det globale partnerskab for kunstig intelligens, siger Johan Moesgaard Andersen.

Johan Moesgaard peger endvidere på, at Dansk Metals årlige undersøgelse viser, at hver fjerde tillidsrepræsentant mener, at ny teknologi har potentiale til at sikre flere arbejdspladser på den virksomhed, de arbejder på. Kun fem procent forventer, at ny teknologi vil medføre færre ansatte. Det understreger behovet for, at Danmark er med i det globale førerfelt, når det gælder ny teknologi som for eksempel kunstig intelligens. 

 

Kunstig intelligens styrker virksomheders IT-sikkerhed

Mikael Jensen fra D-mærket peger også på, at kunstig intelligens fremadrettet vil spille en stor rolle for dansk erhvervsliv:


Ifølge Danmarks Statistik bruger hver fjerde virksomhed i Danmark kunstig intelligens og jo større virksomheden er, jo mere udbredt er anvendelsen. I Danmark vil vi gerne, at virksomhederne går forrest og sikrer ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens – til gavn for den enkelte og fællesskabet. Derfor er pålidelige algoritmer og kunstig intelligens også indeholdt som et krav i D-mærket, som er verdens første mærke indenfor it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.

Mikael Jensen understreger, at D-mærket tydeliggør hvilke virksomheder, der udviser digital ansvarlighed og giver dermed både forretningsværdi til virksomhederne, tryghed til forbrugere og kunder og skaber et stærkere digitalt Danmark.

Det er helt afgørende, at D-mærket holder sig opdateret på udviklingen indenfor kunstig intelligens både i EU og i resten af verden, og derfor er det en glæde at få mulighed for at repræsentere Danmark som ekspert i det globale partnerskab for kunstig intelligens og bl.a. give og få input til, hvordan data for AI kan indsamles, bruges, deles arkiveres og slettes på en digital ansvarlig måde, lyder det videre fra Mikael Jensen om hans begrundelse for at deltage i GPAIs ekspertgruppe for dataforvaltning.

GPAI hører hjemme i både Paris og Montreal og har sekretariat sammen med OECD, som står for Organisation for Economic Co-operation and Development og består af 38 medlemslande. 
 

FAKTA: