Nyhed

Bekendtgørelse om krav til virksomheders digitale bogføringssystemer, der ikke er registreret efter bogføringsloven, træder i kraft

Som led i udmøntningen af bogføringsloven fra 2022, har Erhvervsstyrelsen d. 21. februar 2024 udstedt Bekendtgørelse om krav til virksomheders digitale bogføringssystemer, der ikke er registreret efter bogføringsloven. Bekendtgørelsen fastsætter minimumskrav til specialudviklede bogføringssystemer, der er tilpasset den enkelte virksomhed, som bl.a. skal bidrage til at automatisere virksomhedernes bogføring.

  • 4. marts 2024
  • Regler for virksomheder
  • Digital indberetning og selvbetjening

Som led i udmøntningen af bogføringsloven (lov nr. 700 af 24. maj 2022) fastsætter Erhvervsstyrelsen minimumskrav til virksomhedernes specialudviklede bogføringssystemer, som er tilpasset den enkelte virksomhed. Det gælder bl.a. krav til bilagsopbevaring, IT-sikkerhed og automatisering. 

Erhvervsstyrelsen fastsatte i februar 2023 krav til standardsystemer, der udbydes bredt i markedet. Kravene til specialudviklede bogføringssystemer ligger i tråd med disse krav, men er flere steder tillempet virksomhedernes særlige vilkår. Hvis din virksomhed benytter et specialudviklet bogføringssystem, så er I selv ansvarlige for at efterleve kravene.

Læs mere om kravene, og hvad de indebærer for din virksomhed

Bogføringssystemerne udgør en hjørnesten i regeringens målsætning om at skabe administrative besparelser i virksomhederne ved at digitalisere og automatisere centrale forretningsprocesser, herunder elektronisk samhandel, automatisering af bogføring og datadeling med myndigheder og samarbejdspartnere. Det er via bogføringssystemerne, at virksomhedernes forretningsprocesser digitaliseres og automatiseres.

Omstillingen af de digitale bogføringssystemer, så systemerne i højere grad understøtter automatisering af virksomhedernes administrative processer, er en væsentlig forudsætning for at kunne opnå en estimeret årlige besparelse på ca. 2,9 mia. kr. (netto).

  • For regnskabspligtige virksomheder, der anvender et ikke-registreret bogføringssystem, træder reglerne om digital bogføring i kraft 1. januar 2025. 
  • For ikke-regnskabspligtige virksomheder, som anvender et ikke-registreret bogføringssystem, forventes reglerne tidligst at træde i kraft 1. juli 2026.