Publikation

Barriers for SMEs on the Single Market

Hvordan kan det indre marked blive endnu bedre? 
Rapporten, som er fra EU’s SME Envoy-netværk, præsenterer tre konkrete forslag til forbedringer, der vil gavne små og mellemstore virksomheder.

  • 20. november 2018

Rapporten giver tre konkrete forslag til forbedringer af det indre marked, som vil komme små og mellemstore virksomheder til gavn:

  • Én indgang skal give et koordineret svar til virksomheder angående regler og procedurer i de enkelte EU-medlemslande
  • Lovgivning skal laves ud fra et brugerperspektiv
  • Lovgivning skal være digitaliseringsklar.

Om SME Envoy-netværket

SME Envoy-netværket, som står bag rapporten, består af én højtstående repræsentant for alle EU-medlemslande. Repræsentanter for paneuropæiske erhvervsorganisationer deltager som observatører. Elżbieta Bieńkowska, kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV’er, er formand for netværket.

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, Torsten A. Andersen, har skrevet rapporten på vegne af netværket.