Publikation

AMVAB-måling: Privat NemID til erhverv

Denne ex ante-måling afdækker de erhvervsøkonomiske konsekvenser forbundet med indførelsen af privat NemID til erhverv.

  • 22. marts 2018

Denne ex ante-måling måler de erhvervsøkonomiske konsekvenser forbundet med introduktionen af en ny NemID-løsning til virksomheder. Med NemID Privat til Erhverv knyttes tegningsretten til et CVR-nr. til et privat NemID. På den måde kan den tegningsberettigede legitimere sig på virksomhedens vegne med sit private NemID, hvilket i dag kræver en NemID medarbejdersignatur.

Løsningen forventes at medføre administrative lettelser for nystartede virksomheder, som fremover ikke behøver oprette og forny NemID medarbejdersignaturen, tilknytte NemLog-In brugeradministration og den digitale postkasse på Virk.dk.

Målingen viser, at den nye løsning medfører løbende erhvervsøkonomiske lettelser svarende til ca. 93 mio. kr. Heraf er 75,5 mio.kr. administrative lettelser og 17,5 mio.kr. besparelser i form af øvrige efterlevelseskonsekvenser.

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.