Publikation

AMVAB-måling: Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske PEP’er

Denne ex post-måling afdækker de administrative lettelser for erhvervslivet forbundet PEP-registret i forbindelse med tjek af, om nye kunder er PEP’er, nærtstående eller nære samarbejdspartnere.

  • 26. marts 2018

Med Bekendtgørelse nr. 1704 om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer (PEP’er) indførtes et såkaldt PEP-register. Denne AMVAB-måling afdækker, de forventede administrative lettelser forbundet med udgivelsen af PEP-registret i forbindelse med virksomhedernes tjek af, om nye kunder er PEP’er, nærtstående eller nære samarbejdspartnere. Kravet er fastsat i Hvidvasklovens § 18.

Med offentliggørelsen af PEP-registeret har virksomhederne, som er underlagt PEP-bestemmelserne, fået adgang til en fuldkommen liste over de danske PEP’er udgivet af Finanstilsynet. Målingen viser, at PEP-registret har medført en administrativ lettelse for virksomhederne, da virksomhederne som følge af registret dels får lettere ved at identificere danske PEP’er blandt deres kunder samt validere, hvorvidt en udslagsgivende kunde er en PEP eller en ”normal” kunde.

På baggrund af målingen estimeres det, at bekendtgørelsen vil medføre løbende administrative besparelser for ca. 4 mio. kr.

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.