Publikation

AMVAB-måling: Ændring af bekendtgørelser om dyrlæger og sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Denne ex ante-måling anslår, at de to bekendtgørelser samlet vil medføre forventede administrative lettelser for ca. 19 mio. kr. årligt.

  • 23. oktober 2018

Ex ante-målingen afdækker de administrative konsekvenser ved ændringerne af henholdsvis bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering, ordinering af receptpligtige lægemidler og bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger.

Dyrlægebekendtgørelsen

Med ændringen af dyrlægebekendtgørelsen ophæves kravet om, at dyrlæger skal føre logbog over rådgivningsbesøg i besætninger med sundhedsrådgivningsaftale. Herudover ændres den tilladte periode, en besætningsansvarlig må opbevare antibiotikaholdig medicin til flokbehandling af svin, og dermed ændres kravet om antallet af rådgivningsbesøg, som dyrlægen skal foretage i besætningen.

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler

Med ændringerne i bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler mindskes det samlede antal af rådgivningsbesøg, som dyrlæger skal foretage hos svinebesætninger. Bekendtgørelsen fastsætter overordnet de krav, der er til de forhold, rådgivningen skal omfatte. Undersøgelsen omfatter alle de besætninger, der har indgået aftale om sundhedsrådgivning – både de besætninger, for hvem det er obligatorisk, og de, der frivilligt har indgået aftale.

Administrative lettelser

På baggrund af målingen estimeres det, at bekendtgørelserne samlet medfører løbende administrative lettelser for ca. 19 mio. kr. årligt.

Hvad er AMVAB?

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.

Læs mere om AMVAB-metoden