Publikation

AMVAB-måling: Udbudsloven

Denne ex ante måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet ved forslag til ny udbudslov.

  • 27. januar 2015