Publikation

AMVAB-afrapportering: Implementering af UTP-direktivet om urimelig handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden

Denne ex ante-måling afdækker de administrative byrder for erhvervslivet forbundet med implementering af UTP-direktivet om urimelig handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden.

  • 1. februar 2021

Denne ex ante-måling afdækker de forventede administrative byrder for virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden ved implementering af UTP-direktivet om urimelig handelspraksis i dansk lovgivning.

Direktivets fulde titel er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/633 af 17. april 2019 om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden.

Målingen viser, at implementeringen forventes at medføre løbende administrative byrder på ca. 3 mio. kr. og omstillingsomkostninger på ca. 140 mio. kr.

Byrderne relaterer sig til virksomhedernes aktiviteter såsom registrering af leverandørers størrelsesforhold, opdeling af varer mellem letfordærvelige og øvrige landbrugs- og fødevarer, udarbejdelse af nye standardkontrakter, udarbejdelse af skriftligt overslag og leveringsaftale, registrering af differentierede betalingsbetingelser samt uddannelse af medarbejdere.

AVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.