Nyhed

Årsberetning fra Komiteen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har offentliggjort årsberetningen for 2020-2021.

  • 24. september 2021

Komitéen for god Selskabsledelse har den 24. september 2021 offentliggjort årsberetningen for 2020-2021. Årsberetningen vedrører perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2021 og omhandler komitéens arbejde med god selskabsledelse.
 
Årsberetningen i år indeholder den sædvanlige compliance-undersøgelse af børsnoterede selskabers efterlevelse af Anbefalinger for god Selskabsledelse. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i selskabernes redegørelser i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2020 eller 2019/2020. Årsberetningen har i lighed med tidligere år fokusområder, hvor der i år er fokus på selskabernes ledelsesevalueringer og samfundsansvar.

Efterlevelsen af Anbefalinger for god Selskabsledelse er fortsat høj for danske børsnoterede selskaber. Undersøgelsen har dog vist, at der er plads til forbedringer, navnlig i forhold til transparensen af selskabernes ledelsesevalueringer.

Læs årsberetningen på komitéens hjemmeside