Nyhed

Årsberetning fra Komitéen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har offentliggjort årsberetningen for 2019-2020

  • 4. september 2020
  • Udvikling og vækst i hele Danmark
  • God virksomhedsledelse og samfundsansvar

Komitéen for god Selskabsledelse har den 4. september 2020 offentliggjort årsberetningen for 2019-2020. Årsberetningen vedrører perioden 1. juli 2019 – 30. juni 2020 og omhandler komitéens arbejde med god selskabsledelse og aktivt ejerskab i perioden.

Årsberetningen i år indeholder den sædvanlige compliance-undersøgelse af børsnoterede selskabers efterlevelse af Anbefalinger for god Selskabsledelse. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i selskabernes redegørelser i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2019 eller 2018/2019. Årsberetningen har i lighed med tidligere år fokusområder, hvor der igen i år er fokus på selskabernes ledelsesevalueringer og ledelsesaflønninger.

Efterlevelsen af Anbefalinger for god Selskabsledelse er fortsat høj for danske børsnoterede selskaber, og udviklingen er fortsat positiv.
Efterlevelsen af Anbefalinger for aktivt Ejerskab er ligesom sidste år 100 pct. Komitéen har i år for sidste gang undersøgt efterlevelsen af komitéens 'Anbefalinger for aktivt Ejerskab'. Dette skyldes, at komitéen i efteråret 2019 besluttede, at anbefalingerne skulle udfases som følge af gennemførelsen af andet aktionærrettighedsdirektiv i dansk ret. Udfasningen er begrundet i, at seks ud af syv anbefalinger nu er omfattet af lovgivning.

Læs årsberetningen på komitéens hjemmeside