Nyhed

Årsberetning for Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn

Årsberetningen for styrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn giver et overblik over styrelsens erhvervsrettede kontrol og de fokusområder, styrelsen har været særligt optaget af i 2020. Desuden giver årsberetningen et indblik i styrelsens fokusområder for 2021.

 • 5. juli 2021
 • Kontrol og tilsyn

Årsberetningen beskriver den generelle erhvervsregulering i relation til selskaber og virksomheder og omfatter kontrol og tilsyn på følgende områder:

 • Selskabskontrol
 • Regnskabskontrol
 • Tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder
 • Hvidvasktilsyn
 • Tilsyn med erhvervsdrivende fonde 

Årsberetningen beskriver yderligere en række særlige initiativer, som styrelsen har iværksat i 2020. Disse er iværksat inden for fire fokusområder: 

 • Styrket kontrol- og tilsynsindsats
 • Forbedret datakvalitet
 • Indsats mod organiseret kriminalitet
 • Tværgående myndighedssamarbejde

Læs årsberetningen