Publikation

Årsager til fejl i årsrapporter

Kortlægningsanalysen, udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen, identificerer syv overordnede årsager, der kan være med til at forklare, hvorfor der opstår fejl i virksomhedernes årsrapporter.

  • 2. marts 2015

Kortlægningsanalysen, udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen, identificerer syv overordnede årsager, der kan være med til at forklare, hvorfor der opstår fejl i virksomhedernes årsrapporter.

Erhvervsstyrelsen modtager årligt mere end 200.000 årsrapporter fra danske virksomheder.

Styrelsen foretager stikprøvevis kontrol med kvaliteten af regnskaberne. Resultater fra de seneste års kontrolindsats viser, at der er faktuelle fejl i cirka en tredjedel af årsrapporterne, og at det i vidt omfang er de samme fejl, der går igen år efter år.

Formålet med denne undersøgelse er at få en øget forståelse af, hvorfor disse fejl opstår, med henblik på at styrke og målrette indsatsen for at løfte kvaliteten og nedbringe antallet af fejl i årsrapporter.

Gennem en kvalitativ metodik er der gennemført 23 interview med små virksomheder, revisorer, bogholdere og eksperter for at opnå et nuanceret billede af årsagerne til, at især små virksomheder har et forholdsvist højt antal fejl i deres årsrapporter.

Der er på den baggrund identificeret syv overordnede årsager, der kan være med til at forklare, hvorfor der opstår fejl i virksomhedernes årsrapporter.