Nyhed

20-års jubilæum: Komiteen og Anbefalinger for god Selskabsledelse

Kom til oplæg og paneldebat om de sidste 20 års udvikling inden for corporate governance.

  • 26. august 2021
  • Regler for virksomheder
  • God virksomhedsledelse og samfundsansvar

Bestyrelsesforeningen og Komitéen for god Selskabsledelse afholder mandag den 6. september 2021, kl. 16.30-18.30, 20-års jubilæum for Komitéen for god Selskabsledelse.

Lars Nørby Johansen, Jørgen Lindegaard, Waldemar Schmidt og Mads Øvlisen blev ved kommissorium af 2. marts 2001 anmodet om at vurdere behovet for Anbefalinger for god Selskabsledelse i Danmark og i givet fald fremkomme med et forslag hertil. Allerede i efteråret 2001 blev de første danske Anbefalinger for god Selskabsledelse offentliggjort af 'Nørby-udvalget'.

Lars Nørby Johansen var den første af de fire formænd, som komitéen har haft igennem 20 år. Herefter fulgte Sten Scheibye, Birgit Aagaard-Svendsen og nuværende formand Lars Frederiksen. De fire formænd vil reflektere over udviklingen og fremdrage highlights fra deres formandsperiode, deltage i paneldebat og tegne et billede af de sidste 20 års udvikling inden for corporate governance.

Anbefalingerne er blevet opdateret ti gange: i 2005, 2008 (to gange), 2010, 2011, 2013, 2014 (to gange), 2017 og senest i 2020. Konferencen sætter fokus på udviklingen i corporate governance og drøfter den rolle, som anbefalingerne har haft i udviklingen af bestyrelsesarbejde og best-practice inden for corporate governance.

Tilmeld dig komitéens 20-års jubilæum på CBS eller virtuelt via Zoom