Whistleblowerordning: Anmeld svindel med covid-19 kompensation

Whistleblowerordningen giver mulighed for anonymt, sikkert og fortroligt at indberette svindel eller mistanke om svindel med covid-19 kompensationsordningerne og puljerne. Som whistleblower bidrager du til at afdække og mindske svindel.

 • Opdateret 1. november 2022

Whistleblowerordningen gælder de kompensationsordninger og puljer, som administreres af Erhvervsstyrelsen. En indberetning vedrørende forhold, der ikke relaterer sig til disse, vil derfor ikke være omfattet af anonymitet – selv om den er indgivet via whistleblowerløsningen.

Din indberetning er et væsentligt bidrag til kontrolindsatsen med at afdække og mindske svindel.

Alle kan indberette oplysninger om svindel eller konkret mistanke om svindel med følgende:

 • Kompensation for lønudgifter (lønkompensation)
 • Kompensation for faste omkostninger (inkluderer også faste omkostninger light)
 • Kompensation for selvstændige med CVR-nummer
 • Kompensation for freelancere
 • Kompensation til arrangører af aflyste eller udskudte større arrangementer
 • Kompensation til leverandører til aflyste eller udskudte større arrangementer
 • Aktivitetspuljen
 • Nordjyske ordninger
 • Decemberpuljen
 • Restaurantpuljen

Hvis du indberetter oplysninger, som ikke relaterer sig til ovennævnte, vil de være omfattet af de almindelige regler for aktindsigt m.v.

Du indberetter på Virk, hvor du logger på med dit MitID og oplyser følgende:

 • Hvilken ordning, fx lønkompensation
 • Hvilken virksomhed eller person, du indberetter
 • Hvad din mistanke skyldes
 • Eventuel dokumentation

Erhvervsstyrelsen må ikke videregive oplysninger om dig, hverken til den person eller virksomhed, som du indberetter eller den øvrige offentlighed. Det betyder, at dine oplysninger er undtaget fra reglerne om aktindsigt mv.

Vi kan kan dog, hvis anklagemyndigheden, politiet eller andre myndigheder har brug for oplysningerne til deres kontrolindsats, videregive disse, men de modtagende myndigheder er underlagt samme begrænsninger som Erhvervsstyrelsen i forhold til videregivelse mv.

Vi kan få brug for at kontakte dig via Digital Post med eventuelle opfølgende spørgsmål.

Fører din indberetning til en straffesag, kan du blive indkaldt som vidne i en retssag. Du vil derfor ikke længere være anonym, men er stadig beskyttet af reglerne om, at en virksomhed ikke må udsætte en ansat eller tidligere ansat for ufordelagtig behandling som følge af en indberetning til whistleblowerordningen.

Aktindsigt

Alle har i henhold til offentlighedsloven ret til at søge om såkaldt aktindsigt, hvor man får adgang til dokumenter hos offentlige myndigheder.

Således vil alle almindeligvis via anmodning om aktindsigt kunne få oplyst navn og andre oplysninger på den, der har anmeldt en virksomhed eller person for svindel.

Dette gælder imidlertid ikke for oplysninger indberettet igennem whistleblowerordningen, da din anonymitet her er særligt beskyttet i henhold til Lov nr. 796 af 9. juni 2020 om etablering af en whistleblowerordning for kompensationsordningerne og aktivitetspuljen.

Hvis du indberetter oplysninger, der ikke relaterer sig til Erhvervsstyrelsens ordninger, vil dine oplysninger dog være omfattet aktindsigt.

De fleste medarbejdere skal sendes hjem med løn og må ikke arbejde, mens arbejdsgiver modtager lønkompensation. Men du skal være opmærksom på, at der er undtagelser:

Elever og lærlinge

Elever og lærlinge må gerne arbejde, selvom virksomheden modtager lønkompensation. 

Ansatte på 0-timekontrakter

Hvis du er ansat på en 0-time kontrakt, kan du stadig blive hjemsendt, selvom du ikke får løn under hjemsendelsen. Virksomheden vil ikke modtage lønkompensation for dig, men du vil tælle med i opgørelsen af, om virksomheden har hjemsendt 30 % af medarbejderne.

Aftale om nedgang i løn

Hvis der er indgået en gensidig aftale om nedgang i lønnen, inden virksomheden trådte ind i ordningen, vil det være den lavere løn, som virksomheden har modtaget lønkompensation for – selvom der i orienteringen til medarbejderen står 'fuld løn'.

Aftale om ugentlige arbejdsdage

Aftaler om at medarbejdere skal arbejde en eller flere faste ugentlige arbejdsdage, er helt i overensstemmelse med reglerne.

Du skal som udgangspunkt kontakte den myndighed, der er ansvarlig for den pågældende ordning.

Kulturministeriet

Hvis du har oplysninger om svindel eller mistanke om svindel med hjælpepakker på Kulturministeriets område, kan du kontakte Kulturministeriets hotline på 3374 5000.

Hotlinen er åben alle hverdage kl. 9-16.

Skatteforvaltningen

Hvis du har oplysninger om svindel eller mistanke om svindel med hjælpepakker eller lånemuligheder hos Skatteforvaltningen, kan det anmeldes på flere måder.

Anmeld svindel til Skatteforvaltningen