Vejledning om

XBRL og Inline XBRL REST Klient Eksempel i Java

Rest webservice applikation til at aflevere XBRL eller InlineXBRL (IXBRL) regnskaber

 • Version 5.10
 • Seneste opdatering 23. november 2023

1
Kapitel
Indledning

Nærværende dokument beskriver hvorledes man kan udvikle en applikation der anvender den publicerede REST webservice til at aflevere XBRL eller inline XBRL (iXBRL) regnskaber.

Beskrivelsen tager udgangspunkt i et eksempel på en webservice klient der derved kan anvendes som udgangspunkt/inspiration.

Dokumentet beskriver dels generelle forhold omkring denne udvikling og dernæst specifikke forhold om udvikling i Java.
 

Versionsændringer
Version Ændringer 
3.7 Fejlkode 75 ang. Grønland udgår som følge af at indberetning for Grønlandske virksomheder bliver muligt
3.8

Fejl i URL til hentning af testcertifikater rettet


Afsnit om testdata tilrettet med information om hvor de kan hentes


Tilføjet information om ændringer til TLS og kryptering. Da Erhvervsstyrelsen ikke længere tillader TLS 1.0 og 1.1 eller kryptering med 128 bit, er der krav om visse minimumsversioner af Java. Det angivne afspejler de versioner vi har testet med.

3.9 Tilføjet højere versionsnummer af .NET Framework, af hensyn til understøttelse af nyere versioner af TLS.
4.0

URL’er til SOAP webservice er blevet opdaterede.


Beskrivelse af indberetning af inline XBRL regnskaber, gennem ny REST webservice.


Beskrivelse af fejlkode 80, 81 og 82 tilføjet. Disse fejlkoder knytter sig alle til den nye REST webservice.

4.1 Beskrivelse af fejlkode 45, 46, 47 og 48 tilføjet. Fejlkoderne knytter sig til problemer med det anvendte certifikat.
4.2 Beskrivelse af returnerede dokumenter, genereret ved indberetning af inline XBRL, gennem ny REST webservice.
5.0 Beskrivelsen er delt op i tre specifikke dokumenter: .Net, Java via SOAP og Java via REST.
5.1 Beskrivelse af returnerede dokumenter er rettet til kun at nævne XBRL dokumentet.
5.2 Tilføjet statuskoder 83-86.
5.3 Tilføjet beskrivelse af test-endpoints.
5.4 Tilføjet statuskode 75.
5.5 Tilføjet statuskode 79.
5.6 Tilføjet legatarfortegnelse og statuskode 31
5.7 Tilføjet statuskode 76.
5.8 Opdateret afsnit om kørsel af testklient
Tilføjet statuskoder 87, 88 og 89
Slettet statuskoder 44 og 57
5.9 Opdateret afsnit om Oces3 certifikater
5.10 Soap udgår

 

1.1. Værktøjer

Der er i denne beskrivelse anvendt følgende udviklingsværktøjer 

 • OpenJDK 1.8.0_152
 • OpenOCES 1.8.0 (Findes i eksempelklient under lib)

1.2. Anskaffelse af nødvendige certifikater

For at kunne anvende den integrerede XBRL løsning er det nødvendigt at have certifikater til rådighed for at kunne indgå i TLS kommunikation ved REST webservicekald.

Løsningen anvender OCES3 – Brugercertifikater til virksomheder. Læs mere om anskaffelse af certifikater på https://www.mitid-erhverv.dk/avanceret/certifikater/

Det er vigtigt at man har slået Brugercertifikater til for MitID-erhverv. Nedenstående guide fortæller hvordan det gøres. Bemærk at for support vedrørende udstedelse af certifikater, kontakt Digitaliseringsstyrelsen via https://www.mitid-erhverv.dk.

Aktiver Brugercertifikat.
For testcertifikater (non-prod), åben https://erhvervsadministration.devtest4-nemlog-in.dk/ 
For prodcertifikater åben https://erhvervsadministration.nemlog-in.dk/ 
Tryk på Indstillinger -> Certifikater -> Sæt hak i "Tillad brug af brugercertifikater (20,00 DKK per certifikat)". Brugercertifikater kan derefter oprettes under den enkelte bruger via menupunktet "Brugere" -> Vælg bruger -> "Brugercertifikat".

Bemærk:
Efter 31-10-2023 kan der udelukkende anvendes OCES3 – Brugercertifikater.

2
Kapitel
Beskrivelse af REST webservice

2.1. Basis URL

Basis-URL for REST webservices findes på:

https://erst-api<env>.virk.dk/ri/api  
hvor <env> er hhv. dev, test eller preprod.

URL’en til produktionssystemet (prod) er:

https://erst-api.virk.dk/ri/api 

Bemærk

Adgang til dev og test miljøerne er forbeholdt udviklere der er på Erhvervsstyrelsens eget netværk. Det er ikke muligt at anvende disse miljøer udefra.

2.2. JSON-skema

Efterfølgende viser skemaerne for hvilke data der bliver returneret.
Hvordan du skal læse skemaet, kan du læse mere om her:
http://json-schema.org/understanding-json-schema/

2.3. Endpoints

 • Inline XBRL REST webservicen findes på 
  /ixbrl/indberet
 • Test Inline XBRL REST webservicen findes på 
  /ixbrl/test
 • XBRL REST webservicen findes på 
  /xbrl/indberet
 • Test XBRL REST webservicen findes på 
  /xbrl/test

​​​​​​​Endpoints understøtter GET og POST

GET (InlineXBRL)

Det accepterede dataskema, som benyttes i forbindelse med ovenstående POST, returneres ved en http GET til ovenstående endpoint. Der returneres følgende JSON skema:

{
    "$id": "https://erst.virk.dk/ri/api/ixbrl/indberet.json/v2",
    "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
    "title": "Indberetning af ixbrl",
    "type": "object",
    "required": [
        "destinationErst",
        "iXbrl"
    ],
    "properties": {
        "destinationErst": {
            "type": "boolean"
        },
        "supplerendeInstans": {
            "type": "string",
            "minLength": 10
        },
        "token": {
            "type": "string"
        },
        "legatarfortegnelse": {
            "type": "string"
        },
        "iXbrl": {
            "type": "string",
            "minLength": 10
        },
        "returnDocuments": {
            "type": "boolean"
        },
        "dirigent": {
            "type": "string"
        },
        "godkendelsesdato": {
            "type": "string"
        }
    },
    "additionalProperties": false
}
Felter
Property Krævet  
destinationErst Ja Feltet skal altid være der, og have værdien ’true’
iXbrl Ja Indeholder inline XBRL. Værdien er Base64 kodet
supplerendeInstans Nej Indeholder en supplerende instans. Værdien er Base64 kodet
token Nej Medsendes, hvis første kald til REST webservicen returnerede en advis og en token. Denne token medsendes, for at indberette trods advis’en
returnDocuments Nej ’true’ hvis genereret XML skal returneres
dirigent Nej Indeholder dirigenten
godkendelsesdato Nej Indeholder godkendelsesdatoen
legatarfortegnelse Nej Indeholder legatarfortegnelsen. Værdien er Base64 kodet

POST (InlineXBRL)

Kaldet af REST webservicen, når et inline XBRL regnskab skal indberettes, foregår som en HTTP POST.

Returværdier – skema (InlineXBRL)

REST webservicen svarer med data på følgende JSON skema:

{
    "$id": "https://erst.virk.dk/ri/api/ixbrl/indberet_response.json/v21",
    "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
    "title": "Response fra indberetning af ixbrl",
    "type": "object",
    "required": true,
    "properties": {
        "statusCode": {
            "type": "string",
            "required": true
        },
        "statusText": {
            "type": "string",
        },
        "statusDetail": {
            "type": "string",
        },
        "companyCvr": {
            "type": "string",
        },
        "companyName": {
            "type": "string",
        },
        "registrationDate": {
            "type": "string",
        },
        "reportPeriod": {
            "type": "string",
        },
        "uniqueReportIdentifier": {
            "type": "string",
        },
        "token": {
            "type": "string"
        },
        "xbrl": {
            "type": "string",
                    "description": "Base64 kodet indhold af XBRL filen"
        },
        "pdf": {
            "type": "string",
            "description": "Base64 kodet indhold af PDF filen"
        },
            "validationErrors": {
                "type": "array",
                "items": { "$ref": "#/definitions/validationError" }
            }
    },
    "definitions": {
        "validationError" : {
            "type": "object",
            "required": ["path", "instance", "message", "schema"],
            "properties": {
                "path": {
                    "type": "string",
                    "description": "Hvad kunne ikke valideres? f.eks. this.iXbrl"
                }
                "instance": {
                    "type": "string",
                    "description": "Værdien som ikke kunne valideres"
                },
                "message": {
                    "type": "string",
                    "description": "Beskrivelse af valideringsfejlen"
                },
                "schema": {
                    "type": "object",
                    "required": ["type", "required"],
                    "properties": {
                        "type": {
                            "type": "string",
                            "description": "Datatypen (f.eks. string)"
                        }
                        "required": {
                            "type": "boolean",
                            "description": "Er datafeltet krævet"
                        },
                        "minLength": {
                            "type": "integer",
                            "description": "Minimum længde af datafeltet"
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

GET (Test InlineXBRL)

Det accepterede dataskema, som benyttes i forbindelse med POST, returneres ved en http GET til ovenstående endpoint. Der returneres følgende JSON skema:

{
 "$id": "ri/api/ixbrl/indberet.json/v1",
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "title": "Indberetning af ixbrl",
 "type": "object",
 "required": [
    "destinationErst",
    "iXbrl"
  ],
 "properties": {
  "destinationErst": {
   "type": "boolean"
  },
  "iXbrl": {
   "type": "string",
   "minLength": 10
  },
  "supplerendeInstans": {
   "type": "string",
   "minLength": 10
  },
  "token": {
   "type": "string"
  },
  "returnDocuments": {
   "type": "boolean"
  },
  "dirigent": {
   "type": "string",
   "required": false
  },
  "godkendelsesdato": {
   "type": "string"
  } ,
  "testadgangstegn": {
    "type": "string"
  }
 },
  "additionalProperties": false
}
Felter
Property Krævet  
destinationErst Ja Feltet skal altid være der, og have værdien ’true’
iXbrl Ja Indeholder inline XBRL. Værdien er Base64 kodet
supplerendeInstans Nej Indeholder en supplerende instans. Værdien er Base64 kodet
token Nej Medsendes, hvis første kald til REST webservicen returnerede en advis og en token. Denne token medsendes, for at indberette trods advis’en
returnDocuments Nej ’true’ hvis genereret XML skal returneres
dirigent Nej Indeholder dirigenten
godkendelsesdato Nej Indeholder godkendelsesdatoen
testadgangstegn Nej Indeholder det tildelte testadgangstegn
legatarfortegnelse Nej Indeholder legatarfortegnelsen. Værdien er Base64 kodet

POST (Test InlineXBRL)

Kaldet af REST webservicen, når et inline XBRL regnskab skal testes, foregår som en HTTP POST.

Returværdier – skema (InlineXBRL)

REST webservicen svarer med data på følgende JSON skema:

{
  "$id": "ri/api/ixbrl/indberet_response.json/v1",
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Response fra indberetning af ixbrl",
  "type": "object",
  "required": true,
  "properties": {
    "statusCode": {
      "type": "string",
      "required": true
    },
    "statusText": {
      "type": "string",
    },
    "statusDetail": {
      "type": "string",
    },
    "companyCvr": {
      "type": "string",
    },
    "companyName": {
      "type": "string",
    },
    "registrationDate": {
      "type": "string",
    },
    "reportPeriod": {
      "type": "string",
    },
    "uniqueReportIdentifier": {
      "type": "string",
    },
    "token": {
      "type": "string"
    },
    "pdf": {
      "type": "string",
      "description": "Base64 kodet indhold af PDF filen"
    },
      "validationErrors": {
        "type": "array",
        "items": { "$ref": "#/definitions/validationError" }
      }
  },
  "definitions": {
    "validationError" : {
      "type": "object",
      "required": ["path", "instance", "message", "schema"],
      "properties": {
        "path": {
          "type": "string",
          "description": "Hvad kunne ikke valideres? f.eks. this.iXbrl"
        }
        "instance": {
          "type": "string",
          "description": "Værdien som ikke kunne valideres"
        },
        "message": {
          "type": "string",
          "description": "Beskrivelse af valideringsfejlen"
        },
        "schema": {
          "type": "object",
          "required": ["type", "required"],
          "properties": {
            "type": {
              "type": "string",
              "description": "Datatypen (f.eks. string)"
            }
            "required": {
              "type": "boolean",
              "description": "Er datafeltet krævet"
            },
            "minLength": {
              "type": "integer",
              "description": "Minimum længde af datafeltet"
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  }
GET (XBRL)

Det accepterede dataskema, som benyttes i forbindelse med POST, returneres ved en http GET til ovenstående endpoint. Der returneres følgende JSON skema:

{
 "$id": "ri/api/xbrl/indberet.json/v1",
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "title": "Indberetning af xbrl",
 "type": "object",
 "required": [
    "destinationErst",
    "xbrl",
    "pdf"
  ],
 "properties": {
  "destinationErst": {
   "type": "boolean
  },
  "xbrl": {
   "type": "string",
   "minLength": 10
  },
  "pdf": {
   "type": "string",
   "minLength": 10
  },
  "supplerendeInstans": {
   "type": "string",
   "minLength": 10
  },
  "token": {
   "type": "string"
  }
 } ,
  "additionalProperties": false
}
Felter
Property Krævet  
destinationErst Ja Feltet skal altid være der, og have værdien ’true’
xbrl Ja Indeholder XBRL. Værdien er Base64 kodet
pdf Ja Indeholder pdf-udgaven af indberetningen. Værdien er Base64 kodet
supplerendeInstans Nej Indeholder en supplerende instans. Værdien er Base64 kodet
token Nej Medsendes, hvis første kald til REST webservicen returnerede en advis og en token. Denne token medsendes, for at indberette trods advis’en
legatarfortegnelse   Nej Indeholder legatarfortegnelsen. Værdien er Base64 kodet

POST (XBRL)

Kaldet af REST webservicen, når et XBRL regnskab skal indberettes, foregår som en HTTP POST.

Returværdier – skema (XBRL)

REST webservicen svarer med data på følgende JSON skema:

{
  "$id": "ri/api/xbrl/indberet_response.json/v1",
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Response fra indberetning af xbrl",
  "type": "object",
  "required": true,
  "properties": {
    "statusCode": {
      "type": "string",
      "required": true
    },
    "statusText": {
      "type": "string",
    },
    "statusDetail": {
      "type": "string",
    },
    "companyCvr": {
      "type": "string",
    },
    "companyName": {
      "type": "string",
    },
    "registrationDate": {
      "type": "string",
    },
    "reportPeriod": {
      "type": "string",
    },
    "uniqueReportIdentifier": {
      "type": "string",
    },
    "token": {
      "type": "string"
    },
      "validationErrors": {
        "type": "array",
        "items": { "$ref": "#/definitions/validationError" }
      }
  },
  "definitions": {
    "validationError" : {
      "type": "object",
      "required": ["path", "instance", "message", "schema"],
      "properties": {
        "path": {
          "type": "string",
          "description": "Hvad kunne ikke valideres? f.eks. this.iXbrl"
        }
        "instance": {
          "type": "string",
          "description": "Værdien som ikke kunne valideres"
        },
        "message": {
          "type": "string",
          "description": "Beskrivelse af valideringsfejlen"
        },
        "schema": {
          "type": "object",
          "required": ["type", "required"],
          "properties": {
            "type": {
              "type": "string",
              "description": "Datatypen (f.eks. string)"
            }
            "required": {
              "type": "boolean",
              "description": "Er datafeltet krævet"
            },
            "minLength": {
              "type": "integer",
              "description": "Minimum længde af datafeltet"
            }
          }
        }

      }
    }
  }
}

GET (Test XBRL)

Det accepterede dataskema, som benyttes i forbindelse med POST, returneres ved en http GET til ovenstående endpoint. Der returneres følgende JSON skema:

{
 "$id": "ri/api/xbrl/indberet.json/v1",
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "title": "Indberetning af xbrl",
 "type": "object",
 "required": [
    "destinationErst",
    "xbrl",
    "pdf"
  ],
 "properties": {
  "destinationErst": {
   "type": "boolean
  },
  "xbrl": {
   "type": "string",
   "minLength": 10
  },
  "pdf": {
   "type": "string",
   "minLength": 10
  },
  "supplerendeInstans": {
   "type": "string",
   "minLength": 10
  },
  "token": {
   "type": "string"
  },
  "testadgangstegn": {
    "type": "string"
  }
 },
  "additionalProperties": false
}
Felter
Property Krævet  
destinationErst Ja Feltet skal altid være der, og have værdien ’true’
xbrl Ja Indeholder XBRL. Værdien er Base64 kodet
pdf Ja Indeholder pdf-udgaven af indberetningen. Værdien er Base64 kodet
supplerendeInstans Nej Indeholder en supplerende instans. Værdien er Base64 kodet
token Nej Medsendes, hvis første kald til REST webservicen returnerede en advis og en token. Denne token medsendes, for at indberette trods advis’en
testadgangstegn Nej Indeholder det tildelte testadgangstegn
legetarfortegnelse Nej Indeholder legatarfortegnelsen. Værdien er Base64 kodet

POST (Test XBRL)

REST webservicen svarer med data på følgende JSON skema:

Returværdier – skema (XBRL)

REST webservicen svarer med data på følgende JSON skema:

{
  "$id": "ri/api/xbrl/indberet_response.json/v1",
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Response fra indberetning af xbrl",
  "type": "object",
  "required": true,
  "properties": {
    "statusCode": {
      "type": "string",
      "required": true
    },
    "statusText": {
      "type": "string",
    },
    "statusDetail": {
      "type": "string",
    },
    "companyCvr": {
      "type": "string",
    },
    "companyName": {
      "type": "string",
    },
    "registrationDate": {
      "type": "string",
    },
    "reportPeriod": {
      "type": "string",
    },
    "uniqueReportIdentifier": {
      "type": "string",
    },
    "token": {
      "type": "string"
    },
      "validationErrors": {
        "type": "array",
        "items": { "$ref": "#/definitions/validationError" }
      }
  },
  "definitions": {
    "validationError" : {
      "type": "object",
      "required": ["path", "instance", "message", "schema"],
      "properties": {
        "path": {
          "type": "string",
          "description": "Hvad kunne ikke valideres? f.eks. this.iXbrl"
        }
        "instance": {
          "type": "string",
          "description": "Værdien som ikke kunne valideres"
        },
        "message": {
          "type": "string",
          "description": "Beskrivelse af valideringsfejlen"
        },
        "schema": {
          "type": "object",
          "required": ["type", "required"],
          "properties": {
            "type": {
              "type": "string",
              "description": "Datatypen (f.eks. string)"
            }
            "required": {
              "type": "boolean",
              "description": "Er datafeltet krævet"
            },
            "minLength": {
              "type": "integer",
              "description": "Minimum længde af datafeltet"
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

3
Kapitel
Generel struktur for eksempel klient

Eksempel klienterne har følgende struktur:

En simpel grænseflade til at prompte brugeren for de nødvendige data der skal anvendes som argumenter til kaldet af REST webservicen. 

3.1. REST webservicen

De nødvendige data er:

 • Et XBRL eller inline XBRL (iXBRL) regnskab
 • En supplerende instans (til nettoomsætning der ikke offentlliggøres)
 • Regnskabet som PDF (for regnskab der afleveres som XBRL)
 • Afsendercertifikat i form af PKCS#12 fil inkl. password. Certifikatet benyttes til TLS kommunikation med webservicen
 • Destination for data – kun ERST er understøttet
 • En angivelse af om transporten skal foregå via http eller HTTPS (TLS). I produktion vil det altid være HTTPS 
 • Valg af REST webservice der kaldes
 • Valg af webservice der kaldes – der kan kaldes webservice på prod eller preprod miljøet (medmindre man er på styrelsens eget netværk hvor dev og test også er tilgængelige
 • En angivelse af om det genererede (på basis af inline XBRL) XBRL dokument skal returneres i svaret
 • En klasse til indkapsling af de indsamlede argumenter for REST webservicen

4
Kapitel
Java Eksempel Klient

Denne sektion beskriver hvorledes Java Eksempel Klienten kan anvendes og hvordan den er lavet.

Klassenavne etc. refererer til specifikke klasser der kan findes i zip filen, som indeholder Java Eksempel Klienten.

Denne zip fil indeholder et Eclipse projekt, der kan importeres til et lokalt Eclipse workspace.

4.1. Installation og kørsel af eksempel klient

Windows

Java eksempel klienten installeres og køres ved at

 • Pakke zip filen ”s2s_rest_eksempel_java_klient_Juni2021.zip” ud i en passende folder 
 • Bygge artifakter med ”gradlew.bat build”
 • Afvikle filen run_rest_klient.bat 

MacOS/Linux

Java eksempel klienten installeres og køres ved at:

 • Pakke zip filen ”s2s_rest_eksempel_java_klient_Juni2021.zip” ud i en passende folder 
 • Bygge artifakter med ”./gradlew build”
 • Afvikle filen run_rest_klient.sh

4.2. Testfiler

Testfiler kan hentes på følgende steder
 

 • XBRL regnskaber kan downloades via https://datacvr.virk.dk/data/. Vi kan dog ikke garantere at alle CVR numre er tilgængelige i preprodution. Desuden kan man modtage fejlbeskeden at der allerede er registreret et regnskab for dette CVR nummer og periode hvis andre tester på dette CVR nummer.
 • regnskabets pdf (dette er blot en tilfældig pdf fil som ikke er password-beskyttet) 
 • Testcertifikat kan downloades fra Nets, jævnfør afsnittet ”Værktøjer”.

4.3. Brugergrænseflade

Klassen eksempel.rest.RegisterInlineXBRLFront  indeholder en simpel brugergrænseflade der prompter brugeren for de nødvendige data.

Indholdet varierer lidt, afhængig af om der er valgt XBRL eller inline XBRL.

XBRL 

Samler data sammen, signerer XBRL’en med det valgte certifikat, og kalder metoden registerXBRL i eksempel.rest.RegisterXBRLInvoker.

Inline XBRL

Samler data sammen, kalder registerInlineXbrl i klassen RegisterInlineXBRLInvoker, og bruger det valgte certifikat til at instantiere en TLS 1.2 forbindelse til serveren.

5
Kapitel
Statusbeskeder fra webservicen

Hvert kald til webservicen returnerer en status kode, tekst og evt. detaljer, der beskriver resultatet af behandlingen af det foretagne kald.

Kode 0 betyder OK, øvrige koder er fejlkoder. Ved kode 0 kan tekst og detaljer indeholder advis.

Bemærk at fejlkode 73 tidligere fejlagtigt var angivet som “CVR-nummer ikke fundet”. 

Fejlbeskeder
Kode Tekst 
10 XBRL dokumentet kan ikke valideres
23 XBRL dokumentet opfylder ikke Erhvervsstyrelsens krav
24 XBRL dokumentet er valideret med Advis
30 Årsrapportens PDF dokument kan ikke valideres
31 Legatarfortegnelsen kan ikke valideres
40 Det signerede XML dokuments signatur kan ikke valideres
41 Certifikatet der har signeret XML dokumentet er ikke validt
43 Det signerede XML dokument kan ikke valideres
45 Det anvendte certifikat har ukendt udsteder
46 Det anvendte certifikat er endnu ikke gyldigt
47 Det anvendte certifikat er udløbet
48 Det anvendte certifikat er tilbagekaldt
50 Der er allerede registreret et regnskab for dette CVR nummer i denne periode – der kan ikke
51 Der skal angives netop een destination
55 XBRL dokumentet til Erhvervsstyrelsen skal være en Årsrapport eller Likvidationsregnskab
56 XBRL dokumentet til Danmarks Statistik skal være en Regnskabsstatistik
59 PDF dokumentet mangler
60 PDF dokumentet overholder ikke størrelsesbegrænsningen på 20 Mb
72 CVR-nummer ikke fundet
73 Danmarks Statistik svarer at der er fejl i den indberettede selskabsstatistik.
74 Vi kan i øjeblikket ikke få forbindelse til Danmarks Statistiks systemer.
75 IXBRL dokument mangler
76 Entrypointet {0} er ikke understøttet i indberetning via System til System.
79 Godkendelsesdatoen er formateret forkert (korrekt format er 'dd-MM-yyyy')
80 REST-kaldets JSON data kunne valideres imod skemaet
81 Kun ERST er understøttet som destination i REST-kaldet
82 Inline XBRL (IXBRL) er ikke Base64 kodet i REST-kaldet
83 XBRL er ikke base64encoded
84 Dirigent og/eller godkendelsesdato er ikke ens i xbrl’en og de indsendte properties
85 Den supplerende instans er ikke base64encoded
86 PDF er ikke base64encoded
87 Testfunktionalitet i S2S er deaktiveret
88 Det angivne adgangstegn kan ikke anvende testfunktionaliteten i S2S
89 Legatarfortegnelsen er ikke base64 encoded
98 Systemet er optaget - prøv venligst senere
99 Der er opstået en fejl - kontakt venligst Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

6
Kapitel
Appendix A: Advis håndtering i Erhvervsstyrelsens System-til-system service

Erhvervsstyrelsen indfører fra 23/8 2016 et nyt niveau i sin modtagekontrol kaldet 'Advis'. En advis adskiller sig fra en fejl ved at indberetter har mulighed for at fortsætte indberetningen efter at have accepteret den.
Fremover vil alle indberetninger i system-til-system som har fået en advis få et svar tilbage indeholdende en ”token”. Såfremt brugeren vælger at indberette trods advis’en da gentages indberetningen, sammen med den modtagede token. 
Token kan kun anvendes hvis der er tale om en indberetning der er identisk med den indberetning der adstedkom advis’en. Tilsvarende løsningen indarbejdes i styrelsens løsninger på virk.dk.

REST webserviceløsningen understøtter brugen af token. 

7
Kapitel
Appendix B: Omgørelse og berigtigelse

Da det ikke er muligt at omgøre og berigtige regnskaber via via System-til-system servicen skal udviklere og testere som anvender klienten være opmærksom på at når der er indberettet korrekt på et CVR-nummer for en periode vil det ikke være muligt at indberette igen på samme CVR-nummer og regnskabsperiode.

Da Erhvervsstyrelsen anvender preproduktions-miljøet til forskellige andre tests af systemet kan der forekomme løbende ændringer i testdata.