Vejledning om

Tilbagelevering af overskydende tildeling af CO2 kvoter

Du kan følge denne vejledning, hvis din virksomhed skal tilbagelevere kvoter, som den uretmæssigt har modtaget for et eller flere år.

 • Version
 • Seneste opdatering 20. december 2022

Tilbagelevering af kvoter, sker kun hvis en compliancekonto har fået tildelt for mange kvoter. I disse tilfælde får kontohaver og de kontorepræsentanter, som er tilknyttet den pågældende konto, direkte besked fra både Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen. 

Tilbagelevering af overtildelte kvoter til luftfartsoperatører, til det schweiziske kvotehandelssystem, skal også gennemføres i CO2-kvoteregisteret.

 

1
Kapitel
Tilbagelevering af overskydende tildeling af CO2 kvoter

 • Gå ind på kontoen og vælg fanen ’Beholdninger’.
 • Klik på ’Foreslå en transaktion’.

Du kommer ind på den side, hvor du normalt vælger transaktionstype.

 • Klik på ’Tilbagelevering af overskydende tildeling’.

Hvis du skal tilbagelevere kvoter til det schweiziske kvotehandelssystem, skal du klikke på ’Returnering af overskydende international tildeling’.

 • Vælg den fase, som de kvoter du skal tilbagelevere, blev tildelt under.
 • Vælg det år, hvor der er allokeret for meget og hvor du skal tilbagelevere de for meget allokerede kvoter.


Det er kun muligt at vælge et år ad gangen. Hvis I skal tilbagelevere kvoter for flere år, skal I foretage separate transaktioner for hvert år.

 • Indsæt mængden, der skal tilbageleveres I feltet ’mængde at overføre’.
 • Klik ’Næste’ for at fortsætte.
 • Klik ’Bekræft’ for at bekræfte transaktion.

 

Nu skal du digitalt signere at du ønsker at gennemføre transaktionen. Det gør du med EU Login mobil app.

 • Indtast dit password.
 • Åbn EU Login mobil app.
 • Vælg 'Scan QR-kode'.
 • Scan koden i CO2-kvoteregisteret.
 • I appen: Udfyld de oplysninger, der fremgår af CO2-kvoteregisteret.
 • Appen genererer en kode, som indtastes i CO2-kvoteregisteret.
 • Klik på 'Signér'.

Dit transaktionsforslag ligger nu til godkendelse i opgavelisten og skal godkendes af en kontorepræsentant som har rollen, ’Godkender’ eller ’Starter/godkender’.