Vejledning om

Teknisk vejledning og dokumentation for Regnskab 2.0: Taksonomier, aktuelle

  • Version 2019
  • Seneste opdatering 1. januar 2019

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

1
Kapitel
XBRL-taksonomier

De elementer, der kan indgå i et digitalt regnskab, fastlægges i en såkaldt taksonomi. Taksonomier er indholdsfortegnelser eller skabeloner for finansiel rapportering.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en separat taksonomi til brug for virksomheder, som henholdsvis aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven (ÅRL) og/eller efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS)

1.1. Inline XBRL

iXBRL (inline XBRL) er en standard for indlejring af XBRL-fragtmenter i et HTML-dokument. Så kan dokumentet vises i en browser, og XBRL-data i dokumentet kan automatisk viderebearbejdes.

iXBRL blev i april 2010 anbefalet af XBRL international og anvendes i dag i flere løsninger. Fx benyttes iXBRL, når virksomheder i England afleverer selvangivelsen til det engelske skattevæsen.

Information om den engelske løsning

Både Regnskab Basis og Regnskab Special er kompatible med iXBRL. I Regnskab Basis anvendes iXBRL som præsentationsformat, og Regnskab Special er blevet videreudviklet, så det er blevet muligt at aflevere årsrapporten iXBRL-format.

Se specifikation for iXBRL

2
Kapitel
ÅRL-taksonomien

Denne taksonomi anvendes af virksomheder, der udarbejder årsrapport efter reglerne i Årsregnskabsloven

I taksonomien er det alle informationer af årsrapporten, som er omfattet, herunder virksomhedsoplysninger, beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, ledelsesberetning, påtegninger, note-tekster, godkendelsesdatoer, navne på ledelse og revisor osv.  

Herudover indeholder taksonomien information om selskabsselvangivelsen til Skat og regnskabsoplysninger til Danmarks Statistik. Dette kaldes for elementer i taksonomien.

Der er lagt vægt på, at taksonomien er praktisk anvendelig og i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

En virksomheds årsrapport, der er udarbejdet efter taksonomien kan godt være i overensstemmelse med årsregnskabsloven, uden at virksomheden har valgt at udfylde alle taksonomiens elementer.

2.1. Dokumentation og vejledning til ÅRL-taksonomien

2.2. Eksempelregnskaber med ÅRL-taksonomien

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et eksempel på en digital årsrapport for en fiktiv virksomhed på baggrund af Regnskab Basis.

Eksempelregnskabet henvender sig særligt til revisorer, regnskabskyndige, teknikere og andre, der skal udarbejde finansiel rapportering i XBRL format.

3
Kapitel
IFRS taksonomien

Denne taksonomi anvendes af virksomheder, der aflægger årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS.

I taksonomien er det alle informationer af årsrapporten, som er omfattet, herunder virksomhedsoplysninger, beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, ledelsesberetning, påtegninger, note-tekster, godkendelsesdatoer, navne på ledelse og revisor osv.

Der er lagt vægt på, at taksonomien er praktisk anvendelig og i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder.

En virksomheds årsrapport, der er udarbejdet efter taksonomien, kan godt være i overensstemmelse med IFRS, uden at virksomheden har valgt at udfylde alle taksonomiens elementer.

3.1. Dokumentation og vejledning til IFRS-taksonomien

3.2. Eksempelregnskaber med IFRS-taksonomien

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et eksempel på et uddrag af en digital årsrapport for en fiktiv virksomhed på baggrund af Regnskab Special.

Uddraget af eksempelregnskabet henvender sig særligt til revisorer, regnskabskyndige, teknikere og andre, der skal udarbejde finansiel rapportering i XBRL format.

Eksempelregnskabet som det fremstår på nuværende tidspunkt, er blot et uddrag bestående af resultatopgørelse herunder totalindkomstopgørelse, finansiel stilling og pengestrømsopgørelse.

3.3. Udvidelse af IFRS taksonomien

Virksomheder, der aflægger årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS har mulighed for at foretage en udvidelse (extension) af taksonomien.

Udvidelsen indsendes efterfølgende til Erhvervsstyrelsen samtidig med årsrapporten i henholdsvis PDF og XBRL.

En udvidelse af taksonomien er en teknisk øvelse, der kræve inddragelse af personer med XBRL-kompetencer. Erhvervsstyrelsen opfordrer virksomheder til at tage udgangspunkt i styrelsens eksempel på en udvidelse.