Vejledning om

Genoptagelse af grønlandske AMBA, SMBA eller FMBA under tvangsopløsning

Læs i vejledningen om betingelserne for genoptagelse af Grønlandske virksomheder med begrænset ansvar, der er under tvangsopløsning.

 • Version
 • Seneste opdatering 24. januar 2012

Selvbetjening

 

1
Kapitel
Undgå tvangsopløsning

Om genoptagelse af et grønlandsk AMBA, SMBA eller FMBA.

Når et AMBA, SMBA eller FMBA med hjemsted i Grønland er under tvangsopløsning, kan det kun genoptages, hvis anmeldelse m.m. er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder og 3 uger efter, at styrelsen har anmodet Retten i Grønland om at tvangsopløse virksomheden eller foreningen.

Genoptagelse er betinget af, at virksomheden eller foreningen inden for de sidste 5 år ikke tidligere har været under tvangsopløsning.

Følgende skal indsendes til Erhvervsstyrelsen:

 1. Korrekt udfyldt anmeldelsesblanket. Blanketten kan findes på Virk.dk. Ledelsen og evt. en statsautoriseret eller registreret revisor skal anmeldes, også selvom de var registreret før opløsningsanmodningen. Statsautoriseret eller registreret revisor skal ikke anmeldes, hvis virksomheden eller foreningen lovligt har fravalgt revision, eller hvis virksomheden eller foreningen indsender undtagelseserklæring, jf. § 4 i anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven. Fravalg af revision kan kun ske på virksomhedens eller foreningens ordinære generalforsamling, eller ved tilsvarende beslutning.
   
 2. Referat af generalforsamling, eller lignende beslutning, hvoraf det fremgår:
  • at der er truffet beslutning om, at virksomheden eller foreningen skal genoptages,
  • hvem der er valgt som ledelse (bestyrelse, direktion eller anden ledelse),
  • evt. hvilken statsautoriseret eller registreret revisor der er valgt, hvis virksomheden eller foreningen er underlagt revisionspligt eller frivilligt har tilvalgt revision, og
  • evt. ændringer af vedtægten.
    
 3. Virksomhedens eller foreningens ajourførte og daterede vedtægter.
   
 4. Manglende årsrapport (årsregnskab m.v.) eller undtagelseserklæring i henhold til § 4 i anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.

  Årsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven, hvilket bl.a. betyder, at årsrapporten skal være underskrevet af ledelsen og forsynet med en statsautoriseret eller registreret revisors revisionspåtegning (erklæring med høj grad af sikkerhed), hvis virksomheden eller foreningen er omfattet af revisionspligt. Årsrapporten skal endvidere være godkendt af generalforsamlingen eller lignende beslutningsorgan.

  Undtagelseserklæringen i henhold til § 4 i anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven, skal være underskrevet af det øverste ledelsesorgan.

  OBS! Ved genoptagelse, hvor tvangsopløsningen skyldes manglende rettidig indsendelse af virksomhedens eller foreningens årsrapport eller undtagelseserklæring, vil medlemmer af virksomhedens eller foreningens øverste ledelsesorgan, blive pålagt afgift efter reglerne i §§ 151-152 i anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven.
   
 5. Hvis Retten i Grønland har udpeget en likvidator, skal der indsendes dokumentation til styrelsen for, at den af Retten i Grønland udpegede likvidator kan tiltræde genoptagelsen.

Erhvervsstyrelsen foreslår, at advokat og/eller statsautoriseret eller registreret revisor medvirker - også selvom virksomheden eller foreningen har fravalgt revision.

NB! Fristen på 3 måneder og 3 uger udelukker ikke, at Retten i Grønland behandler sagen inden da. Det er Retten i Grønland, som udpeger en evt. likvidator. Hvis virksomheden eller foreningen vil undgå, at Retten i Grønland udpeger en likvidator, bør anmeldelse om genoptagelse indsendes til Erhvervsstyrelsen, inden Retten i Grønland behandler sagen. Det er op til Retten i Grønland at afgøre, om den vil udpege en likvidator.