Publikation

Vejledning om Forordning om gensidig anerkendelse af varer

Formålet med denne vejledning er at oplyse om indholdet af og vejlede om myndighedernes anvendelsen af EU forordning nr. 764/2008.
Teksten er på både dansk og engelsk.

  • 1. maj 2009

Fra den 13. maj 2009 skal forordningen om gensidig anerkendelse af varer¹ anvendes i alle EU-lande. Forordningen fastlægger en række nye procedurer vedrørende  bevisbyrde, partshøring og begrundelse, som skal anvendes af de nationale myndigheder, når markedsføringen af en vare, der ikke er omfattet af harmoniseret
fællesskabslovgivning, og som allerede er lovligt markedsført i et andet EU-land, ønskes forbudt eller begrænset.

From 13 May 2009, the Regulation on Mutual Recognition of Goods¹ shall be applied in all EU Member States. The Regulation lays down a number of new procedures relating to the burden of proof, consultation rights and justification that are to be applied by the national authorities when they wish to prohibit or restrict the marketing of a product which is not subject to harmonised Community legislation and which is already lawfully marketed in another Member State.