Udvikling i hele Danmark

Vi arbejder for, at kommuner, virksomheder og borgere har gode rammer for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

  • Opdateret 13. juni 2024

Vi har ansvar for udvikling og administration af planloven, der udgør den overordnede ramme for kommunernes fysiske planlægning og er med til at skabe rammerne for udviklingsmulighederne i byerne, i landdistrikterne og langs kysterne.
 

Afdelingen består af følgende områder:

  • Landsplanlægning og tilsyn
  • Landdistriktsudvikling
     

Vi arbejder for, at kommuner, virksomheder og borgere har gode rammer for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Vi har ansvar for udvikling og administration af planloven, der udgør den overordnede ramme for kommunernes fysiske planlægning og er med til at skabe rammerne for udviklingsmulighederne i byerne, på landet og langs kysterne.

Vi fører tilsyn med kommunernes fysiske planlægning ift. varetagelse af de nationale interesser. Herudover arbejder vi med landsplanlægning, sommerhusloven, som regulerer erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger, campingreglementet og kolonihaveloven.

 

Sara Aasted Paarup

Kontorchef

Landdistriktsudvikling arbejder for at skabe mere attraktive levevilkår og flere arbejdspladser i de danske landdistrikter. Dette sker dels ved hjælp af EU-midler gennem den såkaldte LAG-ordning og dels gennem nationale puljemidler til forsøgsprojekter og informationsprojekter samt ved hjælp af videnspredning og aktiv deltagelse i konkrete lokale udviklingsprojekter.

  • Landdistriktspolitik
  • LAG sagsbehandling
  • LAG Support og Jura

Morten Boye Hansen

Kontorchef

Ulla Lieberkind

Chef for landdistriktstilskud