Udvikling i hele Danmark

Vi arbejder for, at kommuner, virksomheder og borgere har gode rammer for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. 

 • Opdateret 1. juli 2020

Vi har ansvar for udvikling og administration af planloven, der udgør den overordnede ramme for kommunernes fysiske planlægning og er med til at skabe rammerne for udviklingsmulighederne i byerne, i landdistrikterne og langs kysterne.
Vi arbejder med erhvervsfremme med udgangspunkt i virksomhedernes behov og regionale forskelle for en mere sammenhængende og fokuseret indsats for vækst og udvikling i hele landet.

Afdelingen består af følgende områder:

 • Decentral erhvervsfremme (Strukturfonde)
 • Landsplanlægning og tilsyn
 • Landdistriktsudvikling
   

Decentral erhvervsfremme betjener Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og er ansvarlig for forvaltningen af EU’s strukturfonde i Danmark. Området arbejder for et sammenhængende og effektivt erhvervsfremmesystem med  fokus på virksomhedernes behov og lokale muligheder og udfordringer for vækst og udvikling.

Pernille von Lillienskjold

Pernille von Lillienskjold

Kontorchef

Lone Rosen

Programchef

 

Vi arbejder for, at kommuner, virksomheder og borgere har gode rammer for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Vi har ansvar for udvikling og administration af planloven, der udgør den overordnede ramme for kommunernes fysiske planlægning og er med til at skabe rammerne for udviklingsmulighederne i byerne, på landet og langs kysterne.

Vi fører tilsyn med kommunernes fysiske planlægning ift. varetagelse af de nationale interesser. Herudover arbejder vi med landsplanlægning, sommerhusloven, som regulerer erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger, campingreglementet og kolonihaveloven.

Tilsyn

 • Plantilsyn og Dialog
 • Digitalisering Plan
Marie Kirkebæk

Marie Kirkebæk

Kontorchef

Landsplanlægning

 • Planlov
 • Sommerhuslov

Sara Aasted Paarup

Kontorchef

Landdistriktsudvikling arbejder for at skabe mere attraktive levevilkår og flere arbejdspladser i de danske landdistrikter. Dette sker dels ved hjælp af EU-midler gennem den såkaldte LAG-ordning og dels gennem nationale puljemidler til forsøgsprojekter og informationsprojekter samt ved hjælp af videnspredning og aktiv deltagelse i konkrete lokale udviklingsprojekter.

 • Landdistriktspolitik
 • LAG sagsbehandling
 • LAG Support og Jura
Morten Boye Hansen

Morten Boye Hansen

Kontorchef

Ulla Lieberkind Portrætbillede

Ulla Lieberkind

Chef for landdistriktstilskud