Publikation

Sygehuspartnerskabet - Opsamling af resultater og cases

Sygehuspartnerskabet blev etableret i 2011 af Staten (Markedsmodningsfonden) og de fem regioner efter indstilling fra de regionale vækstfora.

  • 15. april 2016

Formålet med partnerskabet er at understøtte, at danske virksomheder kan udvikle nye produkter og ydelser til gavn for 1) opgavevaretagelse og effektiviteten på sygehusene, samt 2) de private virksomheders vækst og beskæftigelse.

Resultatopsamlingen er baseret på dybdegående kvalitative interview med både private og offentlige projektpartnerne fra en række projekter, som er udvalgt i et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner og IRIS Group.