Publikation

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store.

Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders betydning for dansk økonomi.

  • 30. marts 2016

Store virksomheder er i analysen defineret som virksomheder med selvstændige aktiviteter i Danmark, der i 2012 havde 1.000 eller flere ansatte globalt. Der er til brug for analysen etableret en database, der dækker perioden 1980-2012.

Resultaterne af analysen viser, at:

  • Beskæftigelsen i de store virksomheder har været stabil siden 2000 og udgjorde i 2012 omkring 15 pct. af den samlede erhvervsbeskæftigelse. Samtidig er beskæftigelsen i udlandet i de store virksomheder øget markant.
     
  • De store virksomheders andel af Danmarks samlede eksport var i 2012 på 50 pct. Det er især de nye store virksomheder, dvs. de virksomheder, der i perioden 1980-2012 har vokset sig ind i gruppen af store virksomheder med mere end 1.000 ansatte, som har bidraget mest til eksporten.
     
  • Store virksomheder er markant mere produktive end det øvrige erhvervsliv. Det er især de gamle store produktionsvirksomheder og nye store servicevirksomheder, der bidrager til produktivitetsforskellen mellem de store virksomheder og det øvrige erhvervsliv.