Regnskabsrådet

Erhvervsstyrelsen har nedsat et Regnskabsråd, som kan bistå Erhvervsstyrelsen for så vidt angår generelle regnskabsforhold.

 • Opdateret 8. april 2019

Herudover kan rådet bistå styrelsen med at sørge for, at der udarbejdes standarder, der kan udfylde og supplere årsregnskabsloven.

Styrelsen rådfører sig typisk med Regnskabsrådet i forbindelse med ændringer af regnskabslovgivningen, dvs. blandt andet årsregnskabsloven og bogføringsloven, ved ændringer af generelle vejledninger samt i øvrigt generelle regnskabsforhold.

Rådet sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen.

  Formand

  • Per Gunslev

  Medlemmer

  • Kristian Koktvedgaard, indstillet af DI, DA, Håndværksrådet og Danske Rederier
  • Frank Thinggaard, indstillet af Aalborg og Aarhus universitet
  • Torben Johansen, indstillet af FSR - danske revisorer
  • Charlotte Jepsen, indstillet af FSR - danske revisorer
  • Anne-Mette Munck, indstillet af Forsikring & Pension
  • Martin Thygesen, indstillet af Finans Danmark
  • Lisa Reinholt, indstillet af Danske Advokater
  • Line Hedam, indstillet af Dansk Erhverv
  • Anne Lawaetz, indstillet af Landbrug & Fødevarer
  • Bo Jensen, indstillet af Lønmodtagernes Dyrtidsfond og ATP
  • Rasmus Østrup, indstillet af LO og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  • Michael West Hybholt, indstillet af Finansforeningen
  • Mikkel Rode, indstillet af Dansk Byggeri
  • Lykke Skødt, indstillet af Erhvervsstyrelsen

  Observatører

  • Flemming Petersen, Finanstilsynet
  • Solveig Andersen, Skattestyrelsen
  • Kristoffer Sloth Kjeldgaard, Erhvervsministeriets departement

  Kontakt sekretariatet

  Anne Barrett

  Carina Gaarde Sørensen