Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Regnskaber

Regnskabsrådet

Erhvervsstyrelsen har nedsat et Regnskabsråd, som kan bistå Erhvervsstyrelsen for så vidt angår generelle regnskabsforhold.

Styrelsen rådfører sig typisk med Regnskabsrådet i forbindelse med ændringer af regnskabslovgivningen, dvs. blandt andet årsregnskabsloven og bogføringsloven, ved ændringer af generelle vejledninger samt i øvrigt generelle regnskabsforhold.

Regnskabsrådet har således været involveret i arbejdet med udvikling af Erhvervsstyrelsens eksempelregnskab for små virksomheder, i ændringer af årsregnskabsloven samt i revision af bogføringsloven.

Formand

 • Per Gunslev, formand

Medlemmer

 • Kristian Koktvedgaard, indstillet af DI, DA, Håndværksrådet og Danske Rederier
 • Frank Thinggaard, indstillet af Aalborg og Aarhus universitet
 • Torben Johansen, indstillet af FSR - danske revisorer
 • Charlotte Jepsen, indstillet af FSR - danske revisorer
 • Anne-Mette Munck, indstillet af Forsikring & Pension
 • Martin Thygesen, indstillet af Finans Danmark
 • Lisa Reinholt, indstillet af Danske Advokater
 • Line Hedam, indstillet af Dansk Erhverv
 • Anne Lawaetz, indstillet af Landbrug & Fødevarer
 • Bo Jensen, indstillet af Lønmodtagernes Dyrtidsfond og ATP
 • Rasmus Østrup, indstillet af LO og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 • Michael West Hybholt, indstillet af Finansforeningen
 • Mikkel Rode, indstillet af Dansk Byggeri
 • Lykke Skødt, indstillet af Erhvervsstyrelsen

Kontakt

Du kan kontakte Regnskabsrådet via rådets sekretariat.

Erhvervsstyrelsen
Att.: Lise Fode
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
E-mail: lisfod@erst.dk

eller

Erhvervsstyrelsen
Att.: Carina Gaarde Sørensen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
E-mail: carsor@erst.dk