Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Regnskaber

Regnskabsrådet

Erhvervsstyrelsen har nedsat et Regnskabsråd, som kan bistå Erhvervsstyrelsen for så vidt angår generelle regnskabsforhold.

Styrelsen rådfører sig typisk med Regnskabsrådet i forbindelse med ændringer af regnskabslovgivningen, dvs. blandt andet årsregnskabsloven og bogføringsloven, ved ændringer af generelle vejledninger samt i øvrigt generelle regnskabsforhold.

Regnskabsrådet har således været involveret i arbejdet med udvikling af Erhvervsstyrelsens eksempelregnskab for små virksomheder, i ændringer af årsregnskabsloven samt i revision af bogføringsloven.

Formand

 • Per Gunslev, formand

Medlemmer

 • Eskild Nørregaard Jakobsen, udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
 • Jan Brødsgaard, udpeget af Foreningen Registrerede Revisorer FRR
 • Kristian Koktvedgaard, udpeget af Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Danmarks Rederiforening, Håndværksrådet og Dansk Byggeri
 • Tabita Rachlitz, udpeget af Dansk Erhverv
 • Jesper Toustrup, udpeget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Landsorganisationen i Danmark
 • Jens Houe Thomsen, udpeget af Den Danske Finansanalytikerforening
 • Stine Hjarnø Jørgensen, udpeget af Landbrug & Fødevarer
 • Jane Lauritsen Skov, udpeget af Arbejdsmarkedspensionsrådet, Foreningen af Firmapensionskasser, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond
 • Pernille Bigaard, udpeget af Danske Advokater
 • Frank Thinggaard, udpeget af Aalborg Universitet og Aarhus Universitet
 • Terese Dissing, udpeget af Finansrådet, Realkreditrådet og Forsikring & Pension

Kontakt

Du kan kontakte Regnskabsrådet via rådets sekretariat.

Erhvervsstyrelsen
Att.: Lise Fode
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
E-mail: lisfod@erst.dk

eller

Erhvervsstyrelsen
Att.: Carina Gaarde Sørensen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
E-mail: carsor@erst.dk