Registrer oplysninger i CVR

Oplysninger i CVR kommer fra virksomhedernes egne indberetninger. På Virk kan du oprette et CVR-nummer eller ændre i eksisterende oplysninger.

  • Opdateret 24. august 2022

Når du registrerer start af virksomhed, ændring i en eksisterende virksomhed, lukker en virksomhed eller registrerer oplysninger om p-enheder på Virk, samles data i det Centrale Virksomhedsregister og offentliggøres i CVR på Virk.

Nogle oplysninger stammer fra andre registre og tilhørende selvbetjeningsløsninger:

Læs mere om selvbetjening ved virksomhedsregistrering.

Når du har afsluttet en indberetning, kan der gå lidt tid, før oplysningerne fremgår af CVR.

Vores systemer skal bruge tid til at tygge data igennem, men det er oftest et spørgsmål om minutter.

Hvis andre myndigheder skal godkende en indberetning, tager det længere tid: Fx skal sager om moms, ansatte eller import/eksport gennem Skattestyrelsens systemer før endelig registrering. Nogle typer sager skal kontrolleres af en sagsbehandler, og det tager selvfølgelig også noget tid.

Læs mere om vores sagsbehandlingstider, eller følg en konkret sag herunder:

Virk selvbetjening

Gå til Virk for at registrere oplysninger i CVR: