Nyhed

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2023

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen foretager regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter.

  • 16. april 2024
  • Kontrol og tilsyn

Redegørelsen fra Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen viser resultatet af regnskabskontrollen for 2023 af de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter. Kontrollen omfatter både finansielle og ikke-finansielle forhold. I 2023 var der i alt 193 børsnoterede virksomheder fordelt på 75 finansielle virksomheder og 118 virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Af disse virksomheder fik 6,7 pct. udtaget deres års- eller delårsrapport til kontrol.

Redegørelse giver ligeledes en beskrivelse af fokusområder og konkrete cases fra regnskabskontrollen 2023.

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2023 (finanstilsynet.dk)