Publikation

Rapport fra Udvalg om ejerlejlighedsloven

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en rapport fra Udvalg om ejerlejlighedsloven, som indeholder forslag til, hvordan ejerlejlighedsloven kan moderniseres.

  • 21. marts 2018

I 2016 blev Udvalg om ejerlejlighedsloven nedsat og fik til opgave at komme med forslag til en moderniseret ejerlejlighedslov.

Udvalget har lavet en rapport, hvor hele ejerlejlighedsloven er gennemgået med særlig fokus på muligheder og konsekvenser ved helt eller delvist at ophæve lovens opdelingsforbud for ældre private udlejningsejendomme og ejendomme med andelsboliger og på at gøre lovteksten lettere forståelig og anvendelig for ejerforeninger og administratorer.

Et enigt udvalg konkluderer, at:

  • Der bør udarbejdes en helt ny ejerlejlighedslov, hvor lovens struktur gøres mere overskuelig.
  • Der bør udstedes en ny og ajourført normalvedtægt, som er enkel, overskuelig og praktisk anvendelig.
  • Opdelingsforbuddet for ældre private udlejningsejendomme med 2 beboelseslejligheder og erhverv bør ophæves.
  • Opdelingsforbuddet for landbrugsejendomme bør opretholdes.

Et flertal i udvalget konkluderer, at:

  • Opdelingsforbuddet for ejendomme med private andelsboligforeninger i bygninger opført efter 1966, bør ophæves.