Publikation

Evaluering af fritagelsesordninger under reglerne om obligatorisk digital kommunikation m.v.

Erhvervsstyrelsen har i en evaluering kigget nærmere på, hvordan fritagelsesordningerne under reglerne om obligatorisk digital kommunikation bliver anvendt af myndighederne.

  • 26. november 2019

Evalueringen viser overordnet, at obligatorisk digital kommunikation berører et stort - og stigende - antal enheder. Samtidig er antallet af enheder, der fritages for obligatorisk digital kommunikation, faldende. Evalueringen viser dog, at fritagelseskriterier ikke er ensartede på tværs af lovområder og i flere tilfælde afviger fra de situationer, der var nævnt i forarbejderne til loven. Ligeledes er reglerne om klageadgang uensartede.