Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Personoplysninger i CVR

CVR indeholder navne- og adresseoplysninger på personer, der er registrerede i en virksomheds person- eller ejerkreds.

Det er som udgangspunkt et lovkrav, at navne- og adresseoplysninger på en person fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvis denne er registeret som enten stifter, ledelsesmedlem, ejer og/eller fuldt ansvarlig deltager. Dette gælder for både aktive og ophørte selskaber/virksomheder. Personer, der har navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister (CPR), får dog automatisk beskyttelsen overført til Det Centrale Virksomhedsregister, hvilket betyder, at den pågældendes adresse ikke bliver offentliggjort i CVR, så længe beskyttelsen i CPR er gældende. En virksomhedsadresse, der er sammenfaldende med en beskyttet privatadresse, bliver ikke undtaget for offentliggørelse.

Privatadresser opdateres og offentliggøres i 3 år, efter en person sidst har været knyttet til en virksomhed i CVR.

At navneoplysninger og som udgangspunkt også adresseoplysninger er offentligt tilgængelige, skyldes blandt andet hensynet til virksomhedernes (kommende) kreditorer og aftaleerhververe, som skal kunne identificere en given ejer, ledelsesmedlem eller stifter. Dertil kommer, at offentliggørelsen af de pågældende deltageroplysninger sikrer åbenhed og gennemsigtighed i det danske erhvervsliv mere generelt.