Personoplysninger i CVR

CVR indeholder navne- og adresseoplysninger på personer, der er registrerede i en virksomheds person- eller ejerkreds.

  • Opdateret 12. februar 2020

CVR lovkrav

Det er som udgangspunkt et lovkrav, at navne- og adresseoplysninger på en person fremgår af CVR, hvis denne er registeret som enten stifter, ledelsesmedlem, ejer og/eller fuldt ansvarlig deltager. Dette gælder for både aktive og ophørte virksomheder. Personer, der har navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister (CPR), får dog automatisk beskyttelsen overført til CVR, hvilket betyder, at vedkommendes adresse ikke bliver offentliggjort i CVR, så længe beskyttelsen i CPR er gældende. Virksomhedsadresser, der er sammenfaldende med med en beskyttet privatadresse, er ikke undtaget fra offentliggørelse.

Privatadresser opdateres og offentliggøres i 5 år, efter en person sidst har været knyttet til en virksomhed i CVR.

Offentligt tilgængelige data

At navneoplysninger og som udgangspunkt også adresseoplysninger er offentligt tilgængelige skyldes blandt andet hensynet til virksomhedernes (kommende) kreditorer og aftaleerhververe, som skal kunne identificere en given ejer, ledelsesmedlem eller stifter. Dertil kommer, at offentliggørelsen af deltageroplysninger sikrer åbenhed og gennemsigtighed i det danske erhvervsliv mere generelt.