Personoplysninger i CVR

CVR indeholder navne- og adresseoplysninger på personer, der er registrerede i en virksomheds person- eller ejerkreds.

  • Opdateret 9. juli 2019

CVR lovkrav

Det er et lovkrav, at navne- og adresseoplysninger på en person fremgår af CVR, hvis denne er registeret som enten stifter, ledelsesmedlem og/eller fuldt ansvarlig deltager. Dette gælder for både aktive og opløste selskaber/virksomheder. Personer, der har adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister (CPR), får ikke automatisk beskyttelsen overført til Det Centrale Virksomhedsregister.

Historisk register

Det Centrale Virksomhedsregister er et historisk register, hvorfor registrerede virksomheder og disses oplysninger altid vil fremgå af CVR. Opdatering af personoplysninger ophører imidlertid 10 år efter, at en person ophører med at være aktiv i virksomheder, som er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Offentligt tilgængelige data

At oplysningerne er offentligt tilgængelige skyldes blandt andet hensynet til virksomhedernes (kommende) kreditorer og aftaleerhververe, som skal kunne identificere en given ejer, ledelsesmedlem eller stifter, samt åbenhed og gennemsigtighed i det danske erhvervsliv mere generelt