Nyhed

Nyt nationalt koordinationscenter skal styrke cybersikkerhedssektoren i Danmark

Et nyt Nationalt Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC) skal nu sikre bedre sammenhængskraft i den danske cybersikkerhedssektor. Samtidig skal koordinationscenteret understøtte udviklingen og anvendelsen af innovative cybersikkerhedsløsninger i Danmark. Arbejdet skydes i gang med en kick-off konference d. 31. januar 2024.

  • 11. januar 2024
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller
  • IT-sikkerhed og persondatabeskyttelse
  • Udvikling og vækst i hele Danmark

Cybersikkerhed er altafgørende i et digitalt samfund som det danske. Derfor skal det nyoprettede Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC) blandt andet gøre det nemmere for cybersikkerhedssektoren at udvikle og finde finansiering til nye innovative cybersikkerhedsprojekter, som kan højne cybersikkerheden yderligere i Danmark. Konkret vil centeret oprette et landsdækkende fagligt netværk for cybersikkerhedsaktører og udmønte i alt 17,3 millioner kroner i tilskudsmidler til innovative cybersikkerhedsprojekter i 2024 og 2025.

NCC er organisatorisk forankret i Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, og et korsortie bestående af CenSec og DigitalLead er udpeget som operatør for centeret. De to klyngeorganisationer har sammen vundet udbuddet på opgaven fra NCC. Frem mod slutningen af 2025 igangsættes løbende initiativer, der styrker cybersikkerhedssektoren i Danmark.

NCC ønsker gennem tilskudspuljerne og det faglige netværk at fremme et tættere samarbejde i sektoren og understøtte videns- og erfaringsudvekling mellem en bred kreds af aktører inden for cybersikkerhed. Et centralt mål er også at få fjernet hindringer, som den danske cybersikkerhedssektor oplever, når de søger finansiering fra EU’s tilskudsfonde.

Den 31. januar 2024 holdes en kick-off konference, hvor interesserede fra den danske cybersikkerhedssektor kan høre mere om NCC og centerets planlagte initiativer. 

Find mere information hos NCC

Tilmeld dig kick-off konferencen hos NCC

Projektet er medfinansieret af EU

Om Det Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC)

Det Nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC) i Danmark er en del af et netværk, der består af 27 centre – et fra hvert medlemsland i EU. Netværket af NCC’er har til formål at forbedre innovationssamarbejdet og konkurrenceevnen inden for cybersikkerhed i EU.
 

Kontakt

For yderligere oplysninger om de initiativer, der bliver udrullet i 2024, er interesserede parter velkomne til at kontakte:

Inger Juhl, CenSec (konsortieleder og tilskudspuljer): tlf. 53628087 – mail: [email protected] 

Zaynab Al-Hussaini, DigitalLead (fagligt netværk); tlf:  93511676 – mail: [email protected]