Publikation

Nye virksomheder i kommuner og erhvervshusområder i Danmark

Erhvervsstyrelsens analyse fra feb. 2021 afdækker udviklingen i etableringen af nye virksomheder og deres overlevelse.

  • 18. februar 2021

Analysen viser, at det årlige antal af nye virksomheder i Danmark er steget med 17 pct. fra 2014 til 2018. Erhvervsstyrelsen skønner, at det årlige antal nye virksomheder er steget yderligere i 2019 og 2020 med forbehold for de særlige omstændigheder under coronakrisen samt afviklingen af IvS som selskabsform.

Erhvervsstyrelsens analyse viser desuden, at:

  • Etableringsraten, dvs. andelen af nye virksomheder ud af det samlede antal aktive virksomheder, på landsplan er steget fra lidt over 7 pct. i 2014 til lidt over 8 pct. i 2018.
  • Overlevelsesraten, dvs. andelen af nye virksomheder fra 2013, der fortsat er reelt erhvervsaktive efter 5 år, på landsplan er 45 pct.
  • Antallet af nye virksomheder, der kan karakteriseres som iværksættere, dvs. ansætter mindst én ekstern medarbejder i det første år, er på landsplan steget med 22 pct. i perioden 2014 til 2018.

Erhvervsstyrelsens analyse er udarbejdet på baggrund af data fra CVR-registret og Danmarks Statistik.