Nyhed

Ny lovgivning som skal skabe bedre vilkår for demokratiske virksomheder træder i kraft

Den 1. juli 2024 får demokratiske virksomheder nye muligheder med ny lov, så vilkår for start og drift bliver de samme som for andre virksomheder. Dette gøres bl.a. ved at gennemføre en række ændringer for virksomheder med begrænset ansvar.

  • 1. juli 2024

Loven er en delvis udmøntning af den politiske aftale om demokratiske virksomheder, som regeringen sammen med de øvrige folketingspartier indgik den 1. december 2023. Aftalen blev indgået som en opfølgning på de anbefalinger som Ekspertarbejdsgruppen om demokratiske virksomheder kom med i juni 2022. 

Lovforslaget L 151 om ”Bedre vilkår for demokratiske virksomheder og regler om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem som følge af digitaliseringsdirektivet”, blev enstemmigt vedtaget i Folketinget den 4. juni 2024. 

Med loven indføres:

  • en tydeliggørelse af muligheden for medarbejdereje
  • mulighed for at optage investerende deltagere i virksomheden
  • mulighed for aktivsikring med offentligt tilsyn
  • mulighed for at omdanne et anpartsselskab eller aktieselskab til a.m.b.a, f.m.b.a eller omvendt
  • bedre adgang til medlemskommunikation for demokratiske virksomheder, som har kunder i finansielle virksomheder og forsikringsvirksomheder

Med loven gennemføres desuden dele af digitaliseringsdirektivet, der har til formål at forebygge svigagtig adfærd eller andet misbrug. Der indføres forbud i selskabsloven mod, at personer, der frakendes retten til at være ledelsesmedlem i et EU/EØS-land, ikke må være medlem af et kapitalselskabs registreringspligtige ledelsesorganer og muligheden for udveksling af oplysninger her om med myndigheder i andre EU/EØS-lande.

Størstedelen af lovændringerne kommer til at gælde for virksomheder med begrænset ansvar (A.m.b.a, F.m.b.a. og S.m.b.a.) og i nogen udstrækning kapitalselskaber, finansielle virksomheder og forsikringsvirksomheder.