Medarbejderejet virksomhed

Medarbejderejede virksomheder er en måde at drive demokratisk virksomhed, som er kendetegnet ved at være ejet og kontrolleret af medarbejderne og have et inkluderende, bredt og demokratisk ejerskab.

  • Opdateret 20. december 2023

I medarbejderejede virksomheder er det som udgangspunkt medarbejderne der træffer beslutning om de væsentlige forhold, fx om virksomhedens eventuelle overskud skal udbetales til medarbejderne selv, reinvesteres i virksomheden eller forblive i virksomheden som en økonomisk buffer.

Valget af den medarbejderejede demokratiske organiseringsform kan fx tage udgangspunkt i ønsket om at skabe et meningsfyldt arbejde med medindflydelse på virksomheden og på det gode arbejdsliv.

Det er ikke i alle medarbejderejede virksomheder, at ejerskabet omfatter alle medarbejdere, fx ses der i flere liberale erhverv, som bl.a. advokater og arkitekter, at medarbejderejede virksomheder bliver drevet i et partnerskab af en mindre gruppe af medarbejdere.

Ofte stillede spørgsmål