Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Legale ejere

Legale ejere er personer og virksomheder, der har stemmerettigheder eller kapital i en virksomhed.

  • Alle personer og virksomheder, der råder over mere end 5 % af et selskabs kapital eller stemmeret, skal registreres.
  • Hvis ingen ejer mere end 5 %, skal virksomheden erklære at "Ingen" ejer over 5 %.

Hvem skal registrere legale ejere?

Følgende virksomheder skal registrere oplysninger om legale ejere:

  • Aktieselskaber (A/S)
  • Anpartsselskaber (ApS)
  • Iværksætterselskaber (IVS)
  • Partnerselskaber (P/S)
  • Kommanditselskaber (K/S), hvori komplementaren er et kapitalselskab eller lignende
  • Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber)

Den øverste ledelse skal sikre, at virksomheden registrerer sine legale ejere på baggrund af oplysninger fra de enkelte ejere.

Hvad skal registreres?

Virksomheden skal registrere legale ejere, der har 5 procent eller mere af virksomhedens kapitalandele eller stemmerettigheder.

Oplysningerne om ejerandel og/eller stemmeret registreres i intervaller og skal derfor opdateres, hver gang en ejer krydser grænsen mellem 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100 % eller mellem 1/3 og 2/3 af selskabets samlede kapital eller stemmeret. Hver gang ejerforhold tilføjes eller ændres, bliver alle berørte parter adviseret om registreringen.

Har virksomheden ingen legale ejere med 5 procent eller flere kapitalandele, så skal den oplysning registreres.

Registrering sker på Virk Indberet:

Ved stiftelsen af et nyt IVS, ApS, A/S, P/S og SE-selskaber skal registrering af legale ejere ske samtidig med registreringen af selskabets stiftelse under Start virksomhed på Virk Indberet.

Start virksomhed på Virk Indberet

Manglende registrering af oplysninger om legale ejere i IVS, ApS, A/S, P/S og SE-selskaber kan i sidste ende føre til tvangsopløsning af virksomheden.

Ejeroplysninger vises i CVR på Virk

Oplysninger om ejerforhold kan søges frem i CVR på Virk. Du kan slå en virksomhed op og se, hvem der er registreret som ejere, og du kan slå en person op og se, hvilke virksomheder personen er registreret som ejer af.