Nyhed

Invitation: Ny runde case-baseret undervisning i forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

En række myndigheder gennemførte i november 2023 og april 2024 case-baseret undervisning i forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, hvor der var langt større interesse for deltagelse, end der var pladser til. Derfor afholder vi nu igen case-baseret undervisning om hvidvask og terrorfinansiering i oktober 2024.

  • 5. juli 2024
  • Regler for virksomheder
  • Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen, NSK og Finanstilsynet arrangerer igen case-baseret undervisning om hvidvask og terrorfinansiering for underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Undervisningen er en gentagelse af arrangementer afholdt i november 2023 og april 2024. 
De fire cases om hvidvask og terrorfinansiering er derfor de samme som sidst.

Det er gratis at deltage.

Hvor og hvornår

  • Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, den 31. oktober kl. 9:00-16:00

Det vil ikke være muligt at deltage virtuelt.

Er du underretningspligtig efter hvidvaskloven og er du interesseret i at deltage, opfordres du til at tilkendegive, om du er interesseret senest den 15. september 2024. Du skal angive navn, stillingsbetegnelse, branche, virksomhed og hvilket arrangement, der har din interesse.

Indsend dine oplysninger her

Grundet undervisningens format er der begrænsede pladser. Tildeling af pladser vil have fokus på at sikre branchemæssig diversitet i deltagerkredsen. Du vil snarest efter fristen høre, om du har fået en plads.

Sådan foregår undervisningen

Der er ikke tale om undervisning i traditionel forstand. Der vil blive undervist i fire cases om hvidvask og terrorfinansiering. Casene er så brede, at der vil være vinkler fra alle de deltagende myndigheder, og de forskellige cases er blevet til med inputs fra brancherne.

Arrangementet er et mix af undervisning i plenum og gruppedialoger, og der vil være rig mulighed for videndeling og spørgsmål. Der vil deltage undervisere fra både Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen, NSK og Finanstilsynet. Undervisningen foregår på dansk.

Baggrunden for den case-baserede undervisning

Undervisningen har til formål at styrke vidensniveauet og erfaringsudvekslingen hos ansatte i og på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder. Undervisningen er en del af ’Hvidvaskforum’ og ’Den nationale strategi’.