Hvem kan indberette og godkende?

Når du indberetter for en virksomhed, har du forskellige rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, alt efter hvilken NemID, du logger ind med.

 • Opdateret 10. juli 2019

Der er ikke nogen begrænsning i, hvem der kan indberette start af en ny virksomhed, ændringer i en virksomhed eller ophør af en virksomhed.

Hvis du indberetter på vegne af en virksomhed, som ikke er din egen, er det dog en forudsætning, at virksomhedens tegningsberettigede har bemyndiget dig til at foretage den pågældende registrering.

Den person, som foretager indberetningen, har ansvar for, at registreringen er lovlig, og at dokumentationen i forbindelse med indberetningen er gyldig.

Hvis den person, som indberetter, ikke er advokat eller godkendt revisor, kan der i et indberetningsforløb være krav om, at personen skal indhente godkendelse af kapitalposten fra bank, advokat eller godkendt revisor.

Advokater skal være optaget på Advokatsamfundets liste over godkendte advokater, for at have de nødvendige rettigheder til at godkende kapitalposter.

Advokater kan godkende følgende kapitalposter ved stiftelse

 • Kontant i pengeinstitut
 • Kontant på klientkonto

Advokater kan ikke godkende kapital

 • ved omregistrering fra IVS til ApS
 • ved omdannelse fra ApS til A/S
 • ved kapitalforhøjelse ved indskud af værdier
 • ved kapitalforhøjelse ved indskud af bestemmende kapitalpost
 • ved kapitalforhøjelse ved indskud af bestående virksomhed
 • ved stiftelse af selskaber, hvor advokaten/advokatvirksomheden optræder som stifter.

Godkendte revisorer er registrerede eller statsautoriserede revisorer, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Det er altså ikke nok at have et CVR-nummer på en revisionsvirksomhed. Revisionsvirksomheden skal også være registreret som liberalt erhverv.

Du kan kun godkende kapitalposter, hvis du er godkendt revisor og er tilknyttet en revisionsvirksomhed.

Godkendte revisorer kan godkende følgende kapitalposter ved stiftelse

 • Kontant i pengeinstitut
 • Kontant kassebeholdning
 • Værdier
 • Bestemmende kapitalpost
 • Bestående virksomhed

Godkendte revisorer kan også dokumentere følgende:

 • Vurderingsmandserklæring ved omregistrering fra IVS til ApS
 • Vurderingsberetning med omdannelsesbalance ved omdannelse fra ApS til A/S
 • Vurderingsberetning ved kapitalforhøjelse ved indskud af værdier
 • Vurderingsberetning ved kapitalforhøjelse med indskud af bestemmende kapitalpost
 • Vurderingsberetning med åbningsbalance ved kapitalforhøjelse med indskud af bestående virksomhed

Godkendte revisorer kan ikke godkende kapital

 • Indbetalt på klientkonto
 • Ved stiftelse af selskaber, hvor revisoren/revisionsvirksomheden optræder som stifter
 • Kontant i pengeinstitut

Banker og pengeinstitutter kan ikke godkende andre kapitalposter.

I de tilfælde hvor anmelderen samtidig optræder som stifter af en virksomhed, er det ikke muligt, at anmelderen selv godkender kapitalen - heller ikke i de tilfælde, hvor anmelder normalt kan indestå for kapitalen.

Hvis anmelderen er logget på med en medarbejdersignatur for en virksomhed, der optræder som stifter, skal kapitalgodkendelsen indhentes fra en bank, advokat eller godkendt revisor uden tilknytning til den stiftende virksomhed.

En tegningsregel beskriver, hvem der i et IVS, ApS, A/S, P/S kan indgå bindende aftaler på virksomhedens vegne.

Det gælder også I/S med virksomheder som interessenter og K/S med virksomheder som komplementarer.

Virksomheders tegningsregel fremgår af virksomhedens oplysninger i CVR på Virk.
Enkeltmandsvirksomheder og andre personligt ejede virksomheder har ikke nogen tegningsregler.

Det er altid den eller de fuldt ansvarlig(e) deltager(e), der tegner en personligt ejet virksomhed.

Tegningsreglen skal være entydig

Tegningsreglen er entydig, når det klart fremgår, om det er direktion og/eller bestyrelse, der har tegningsret - fx ’Virksomheden tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse'.

En tegningsregel er ikke entydig, hvis der fx står ’Virksomheden tegnes af ledelsen’, fordi ledelsen kan omfatte både direktører og bestyrelsesmedlemmer.

En ændring skal besluttes af generalforsamlingen

Du kan ændre en tegningsregel, hvis det besluttes af generalforsamlingen. Beslutningsreferatet fra generalforsamlingen skal vedhæftes.

 

Selvbetjening

Se virksomhedens tegningsregel i CVR. Søg virksomheden frem og se under ’Ledelse, revision, ejerforhold og tegningsregel’.

Hvis tegningsreglen ikke fremgår af virksomhedens vedtægter, registrerer Erhvervsstyrelsen den såkaldt legale tegningsregel:

Enten:

Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene (hvis virksomheden har både direktion og bestyrelse)

Eller:

Selskabet tegnes af en direktør alene (hvis virksomheden kun har en direktion).