Publikation

Førstegangsiværksætteres karakteristika og deres betydning for succes

Erhvervsstyrelsens analyse afdækker iværksætteres karakteristika på det tidspunkt, de stifter deres første virksomhed, og identificerer forskelle mellem de mest succesfulde iværksættere og de øvrige iværksættere.
 

  • 6. maj 2021

Erhvervsstyrelsens analyse viser, at:

  • der er seks faktorer – eller karakteristika – som i forskellig grad øger sandsynligheden for, at førstegangsiværksætterne 5 år efter stiftelses-tidspunktet ender blandt de 10 pct. mest succesfulde iværksættere in-den for den enkelte branche. Det er høj lønindkomst fra seneste job, formue, ledelseserfaring, brancheerfaring fra tidligere arbejde samt at virksomheden stiftes i selskabsform og/eller i team med andre ejere.
  • den generelle erhvervserfaring og uddannelse (begge målt i antal år), samt køn og alder har til gengæld ingen signifikant effekt på sandsynligheden for at blive top10 iværksætter, når der først kontrolleres for lønindkomst, branche- og ledelseserfaring. 
  • blandt iværksættere, der har stiftet deres første virksomhed mellem 2014 og 2018, varierer udbredelsen af karakteristika med betydning for succes fra erhvervshusområde til erhvervshusområde.

Erhvervsstyrelsens analyse er udarbejdet på baggrund af data fra CVR-registret og Danmarks Statistik.