Nyhed

Flere skal kunne afgive erklæring om bæredygtighedsrapportering

Erhvervsstyrelsen arbejder på et lovforslag, der skal tillade, at andre end godkendte revisorer kan udføre erklæringsopgaver om bæredygtighedsrapportering. Det er forventningen, at loven vil kunne træde i kraft den 1. januar 2025, og Erhvervsstyrelsen opfordrer interesserede virksomheder til at forberede sig.

  • 8. maj 2024
  • Bæredygtighed
  • Regler for virksomheder
  • Kontrol og tilsyn
  • God virksomhedsledelse og samfundsansvar

Folketinget har d. 2. maj 2024 vedtaget lov om virksomheders bæredygtighedsrapportering. De nye regler kræver, at omfattede virksomheders bæredygtighedsrapportering ledsages af en erklæring med begrænset sikkerhed, som er afgivet af en godkendt erklæringsudbyder. EU-direktivet, der ligger til grund for de nye regler, giver landene mulighed for at tillade, at erklæringsydelser om bæredygtighedsrapportering kan udbydes af såvel godkendte revisorer som af andre uafhængige erklæringsudbydere.

Erhvervsstyrelsen arbejder netop nu på et lovforslag, der skal åbne markedet for uafhængige erklæringsudbydere, og opfordrer interesserede virksomheder og enkeltpersoner til at forberede sig herpå, da det kan tage tid at leve op til de krav, der lægges op til i lovforslaget.

Det er en betingelse i bæredygtighedsdirektivet, at godkendte revisorer og eventuelle andre uafhængige udbydere af erklæringer om bæredygtighedsrapportering skal være omfattet af sammenlignelige krav, herunder krav til:

  • Uddannelse og efteruddannelse for de personer, der skal udføre erklæringsopgaven
  • Udførelsen af erklæringsopgaven 
  • Offentligt tilsyn, herunder sanktioner.

Uafhængige erklæringsudbydere, som ikke er revisionsvirksomheder, vil skulle akkrediteres, hvilket i Danmark henhører under DANAK – Den Danske Akkrediteringsfond.

Hvem kan blive uafhængig udbyder af erklæringsydelser?


Lovforslaget om uafhængige udbydere af bæredygtighedserklæringer stiller ikke krav ift. til hvilken industri eller branche, der kan søge akkreditering. Markedet kunne f.eks. være relevant for virksomheder, som i forvejen opererer i TIC-branchen (testning, inspektion og certificering). Akkreditering forudsætter, at virksomheden har ansatte, som er godkendte til at kunne udføre erklæringsopgaver om bæredygtighedsrapportering.

En person, der ønsker at blive godkendt til at afgive erklæringer om bæredygtighedsrapportering, skal have mindst otte måneders praktisk erfaring med denne type arbejde, altså med erklæringsopgaver om bæredygtighedsrapportering eller andre bæredygtighedsrelaterede ydelser. Personen skal derudover have bestået en eksamen, der sikrer den nødvendige teoretiske viden om de emner, der er relevante for erklæringer om bæredygtighedsrapportering.

Personer, som ønsker at kunne give erklæringer om bæredygtighedsrapportering, men som ikke allerede har den nødvendige erfaring, kan således allerede nu med fordel begynde at opbygge den nødvendige faglighed og erfaring.  

Erhvervsstyrelsen arbejder på hurtigst muligt at afklare regler og rammer for den nye eksamen, herunder hvilken instans der bliver ansvarlig for afholdelse.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2024 med foreslået ikrafttrædelse den 1. januar 2025

Lovforslaget forventes at lægge op til en tekstnær gennemførelse af bæredygtighedsdirektivet. De konkrete krav til de akkrediterede erklæringsudbydere vil blive beskrevet i lovforslaget og tilknyttede bekendtgørelser.

Ikrafttrædelsesdatoen forventes at være den 1. januar 2025, så virksomheder, som ønsker at afgive erklæringer om bæredygtighedsrapportering, hurtigt kan træde ind på markedet. Akkrediterede virksomheder vil derved kunne vælges som erklæringsafgiver på virksomhedernes generalforsamlinger i 2025.

Læs mere om akkreditering på DANAK’s hjemmeside

Abonnér på nyheder fra Erhvervsstyrelsen om bæredygtighed

Kontakt

Du kan stille spørgsmål om bæredygtighedsrapportering til Erhvervsstyrelsen via e-mail:

[email protected]