Publikation

Ex-ante måling af forslag til lov om vejafgift

Denne ex ante-måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med lov om vejafgift. 

  • 23. november 2023

Målingen afdækker de forventede administrative konsekvenser ved lov om vejafgift, for transportvirksomheder. 

Lovforslaget medfører en ændring af, hvordan lastbiler på 12 tons og derover fremadrettet skal registrere vejafgift. Førhen er vejafgiften blevet betalt for en periode jævnfør vejbenyttelsesafgiftsloven og ud fra en afgiftssats baseret på køretøjets udstødningsklasse. Ved det nærværende lovforslag vil lastbiler på 12 tons eller derover betale vejafgift for hver kilometer de kører på en afgiftsbelagt vej, hvilket medfører, at hver kilometer, som de kører på en afgiftsbelagt vej, skal registreres. Dette kan transportvirksomhederne gøre ved at få installeret et EETS-køretøjsudstyr (en boks), i lastbilen, som registrerer lastbilens rute eller købe en "rutebillet" for hver kørte rute. Det er desuden hensigten, at transportvirksomhederne også skal kunne vælge at registrere lastbilens kørte rute ved brug af en app, som fungerer på samme måde som et EETS-køretøjsudstyr, dog er funktionaliteten installeret på en smartphone og skal aktivt startes og stoppes.

Målingen viser at ændringen forventes at medføre løbende administrative byrder på ca. 45 mio. årligt og omstillingsomkostninger på 21 mio.