Publikation

Evaluering af lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder trådte i kraft den 1. januar 2015. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en evaluering af loven på baggrund af interviews med interessenter på området.

  • 5. december 2018

Med loven blev indført en registreringsordning for private virksomheder, der driver erhverv med det formål at fremme sociale formål gennem deres virke og indtjening.

Lovens formål er at medvirke til at definere og skabe en fælles identitet for sådanne virksomheder gennem en registreringsordning samt give virksomheder en eneret til brug af betegnelsen ”registreret socialøkonomisk virksomhed” (RSV).

Det følger af forarbejderne til loven, at der skal gennemføres en evaluering af loven tre år efter dens ikrafttræden.

Formålet med evalueringen er at afklare, om registreringsordningen har formået at danne grundlag for en fælles identitet, og om den har været med til at give de registrerede socialøkonomiske virksomheder troværdighed, som kan medføre en markedsføringsmæssig værdi.