Publikation

Evaluering af lov om næring

I 2011 blev en liberalisering af næringsloven gennemført. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet evalueringen af næringsloven på baggrund af dialogmøder med en række myndigheder og interessenter på området.

  • 25. september 2019

Erhvervsstyrelsen har evalueret den liberalisering af næringsloven, der blev gennemført i 2011. Formålet med liberaliseringen var blandt andet at give bedre muligheder for nye mobile forretningskoncepter. Samtidig var det et mål at sikre lige konkurrencevilkår mellem faste forretningssteder og mobile udsalgssteder i forhold til myndighedernes tilsyn og kontrol. Desuden skulle forbrugernes adgang til oplysning om de handlendes navn, adresse og eventuelt CVR-nummer sikres.

Ovenstående formål og forudsætninger fra lovændringen i 2011 udgør de respektive evalueringstemaer i evalueringen. Evalueringen følger således fire hovedtemaer;

  1. Øget konkurrence og mulighed for innovation og iværksætteri
  2. Lige konkurrencevilkår gennem tilsyn og kontrol
  3. Effektiv registrering
  4. Forbrugersikkerhed