Publikation

Efteruddannelse af godkendte revisorer - evaluering af reglerne om efteruddannelse

Evalueringen indeholder Revisorrådets anbefalinger til ændring af reglerne om efteruddannelse for godkendte revisorer.

  • 13. september 2018

Anbefalingerne fra rådet muliggør en mere fleksibel og målrettet efteruddannelse, der er tilpasset den enkelte revisor.

Rådet foreslår, at kravene til revisorers efteruddannelse gøres forandringsparate, så de kan tilpasses revisorers fremtidige kompetencer. Rådet foreslår også flere sanktionsmuligheder ved overtrædelse af efteruddannelseskravet end fratagelse af revisors godkendelse.