Nyhed

Du kan nu registrere dig som ”bæredygtighedsrevisor”

Du kan nu registrere dig som ”bæredygtighedsrevisor”, hvis du har gennemført den krævede efteruddannelse med henblik på godkendelse til at afgive erklæringer om bæredygtighedsrapportering.

  • 29. maj 2024
  • Bæredygtighed

De første danske virksomheder vil, fra regnskabsåret 2024, skulle leve op til nye krav om rapportering om bæredygtighed i deres årsrapporter som følge af bæredygtighedsdirektivet, CSRD. Rapporteringen skal ledsages af en erklæring med begrænset sikkerhed udført af en godkendt ”bæredygtighedsrevisor”.

Sådan registrerer du dig som ”bæredygtighedsrevisor”

Det er et krav, at du har gennemført minimum 30 timers efteruddannelse inden for bæredygtighedsrapportering og erklæringsopgaver om bæredygtighedsrapportering. De nærmere krav til efteruddannelsen fremgår af efteruddannelsesbekendtgørelsens § 8 (bekendtgørelse nr. 522 af 24/05/2024).

Du kan registrere dig som ”bæredygtighedsrevisor” via nedenstående link ved at klikke på ”Ansøg om bæredygtighedsrevisorgodkendelse” og udfylde en tro- og loverklæring.

Registrer dig som "bæredygtighedsrevisor"

Kontakt

Du kan stille spørgsmål om bæredygtighedsrapportering til Erhvervsstyrelsen via e-mail:

[email protected]