Digital selvbetjening

På Virk kan du med MitID starte virksomhed, ændre virksomhedens oplysninger og lukke virksomheden.

 • Opdateret 1. november 2022

I langt de fleste tilfælde vil en digital indberetning træde i kraft med det samme.

Men en indberetning kan kræve manuel behandling på grund af virksomhedsformen (fx erhvervsdrivende fond), sagstypen (fx genoptagelse) eller den konkrete virksomheds forhold.

Og i nogle tilfælde skal Skattestyrelsen godkende først (fx start af personligt ejede virksomheder).

Når du indberetter digitalt, er der altså to mulige udfald:

 • Du modtager en e-mail med virksomhedsresumé inden for få timer, hvis din indberetning er trådt i kraft med det samme
 • Du modtager en e-mail med et sagsnummer umiddelbart efter, du har indberettet, og kan derefter følge din sag ved at indtaste sagsnummer, så længe din indberetning behandles af en medarbejder i Erhvervsstyrelsen eller en anden myndighed (fx Skattestyrelsen)

Disse ændringer skal indberettes manuelt på selskabsblanketten

 • Grænseoverskridende fusioner og spaltninger
 • Grænseoverskridende flytning af hjemsted
 • Reassumption (genoptagelse af bobehandling)
 • Offentliggørelse af meddelelse om efterfølgende erhvervelser fra stifter
 • Offentliggørelse af redegørelse om selvfinansiering
 • Offentliggørelse af ledelseserklæring ved udbytteudlodning i andre værdier end kontanter, jf. selskabslovens § 38
 • Omdannelse af andelsselskaber til aktieselskaber
 • Overgang fra at være en erhvervsdrivende fond til at være en ikke-erhvervsdrivende fond
 • Stiftelse og ændring i medarbejderinvesteringsselskaber
 • Stiftelse og ændring i europæiske aktieselskaber (SE-selskaber) og filialer af disse
 • Stiftelse og ændring i europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) og filialer af disse
 • Stiftelse og ændring i europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG)