Digital bogføring: Tidsplan for virksomheder og systemudbydere

Hvilke datoer skal du være opmærksom på, hvis din virksomhed skal bogføre digitalt, eller hvis du udbyder et digitalt bogføringssystem? Se tidsplanen her. 

 • Opdateret 16. august 2023

Tidsplan for virksomheders digitale bogføring

OBS! Datoerne for virksomheders digitale bogføring er ikke fastsat endnu, og vi kan derfor kun oplyse de forventede tider. Kravet om digital bogføring vil gælde fra den første regnskabs- eller indkomstperiode, som starter, efter kravet om digital bogføring er trådt i kraft.

Tidsplan for virksomheder, der skal bogføre digitalt

1. januar 2024: 

 • Erhvervsstyrelsen offentliggør en fortegnelse over registrerede digitale standard bogføringssystemer, der lever op til kravene.

1. juli 2024: 

 • Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt standard bogføringssystem, skal bogføre digitalt.
 • Gælder fx aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde og andre virksomheder med begrænset ansvar samt interessentskaber og kommanditselskaber (uden deltagelse af fysiske personer som interessent eller komplementar). Læs mere i årsregnskabslovens § 3, stk.1.  

1. januar 2025:

 • Virksomheder med pligt til at indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, og som bruger et digitalt specialudviklet bogføringssystem, skal bogføre digitalt.
 • Gælder fx aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde og andre virksomheder med begrænset ansvar samt interessentskaber og kommanditselskaber (uden deltagelse af fysiske personer som interessent eller komplementar). Læs mere i årsregnskabslovens § 3, stk. 1.  

2026: 

 • Personligt ejede virksomheder, hvor den erhvervsmæssige nettoomsætning i hvert af de to seneste indkomstår (2024 og 2025) var mere end 300.000 kr., skal bogføre digitalt. 
 • Gælder for enkeltmandsvirksomheder, virksomheder omfattet af regnskabsregler i lovgivningen om finansielle virksomheder samt interessentskaber og kommanditselskaber, hvor minimum en fysisk person deltager som interessent eller komplementar. 

Tidsplan for udbyderes anmeldelse af bogføringssystemer

Tidsplan for udbyderes anmeldelse af digitale bogføringssystemer

1. februar 2023:

 • Udbydere kan anmelde deres standard bogføringssystem via Virk. Udbydere af nye digitale standard bogføringssystemer skal anmelde systemet, inden markedsføring påbegyndes. 

31. oktober 2023:

 • Digitale standard bogføringssystemer, der var på det danske marked den 1. februar 2023, har frist for anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. 

November 2023:

 • Erhvervsstyrelsen begynder at udstede registreringsbeviser for digitale standard bogføringssystemer.

1. januar 2024: 

 • Erhvervsstyrelsen offentliggør en fortegnelse over registrerede standard bogføringssystemer, der lever op til kravene.
 • Udbydere af nye digitale standard bogføringssystemer, der ikke tidligere har været markedsført, eller som ikke er registrerede pr. 1. januar, kan løbende anmelde deres bogføringssystem til Erhvervsstyrelsen med henblik på at blive registreret på fortegnelsen.

Kontakt os