CVR-numre, p-numre og SE-numre

Juridiske enheder har CVR-numre, produktionsenheder har p-numre. Hvad er forskellen, og hvad er et SE-nummer?

 • Opdateret 1. november 2022

CVR-nummer: Når du stifter et kapitalselskab, eller din virksomhed eller forening skal registreres for skatte- og afgiftsmæssige pligter (fx moms eller A-skat), skal det registreres med et CVR-nummer. Virksomheder, foreninger m.v., som optages i CVR, kaldes for juridiske enheder.

P-nummer: Hvis den juridiske enhed har aktiviteter på flere adresser, skal den have underliggende produktionsenheder med hvert sit p-nummer.

SE-nummer: Hvis du driver forskellige forretninger under den samme juridiske enhed, men gerne vil adskille aktiviteternes momsregnskaber, kan du oprette administrative enheder, der identificeres med SE-numre.

 CVR-numre, p-numre og SE-numre

En virksomhed har hovedsæde med fremstilling, centrallager og en butik i Aalborg. Virksomheden har også butikker i Esbjerg, Odense og København og et ekstra lager i Odense. I Fredericia har virksomheden nogle undervisnings- og mødelokaler.

Virksomheden har altså sit CVR-nummer registreret i Aalborg, hvor den tilhørende produktionsenhed også er placeret. Da både hovedkontor, lager og butik er placeret på samme adresse i Aalborg, behøver de kun én p-enhed her.

I Esbjerg og København har de registreret p-enheder til deres butikker, og i Odense har de både en p-enhed til butik og til lager, da de ikke ligger på samme adresse.

Lokalerne i Fredericia er ikke registreret med en p-enhed i CVR, da her ikke er tilknyttet nogen ansatte.
Virksomheden laver også lidt konsulentarbejde. Det vil de gerne afregne særskilt moms for. Derfor har de fået registreret en administrativ enhed med eget SE-nummer hos Skattestyrelsen. SE-numre er ikke en del af CVR.

Virksomheder, foreninger, fonde og offentlige myndigheder mv. (juridiske enheder) tildeles CVR-numre.

Et CVR-nummer er et otte-cifret nummer, der entydigt identificerer en juridisk enhed. CVR-numre er således for virksomheder, hvad et CPR-nummer er for personer.

Nogle virksomhedsformer (frivillig forening og personligt ejet mindre virksomhed) kan man registrere, selvom man ikke har pligt til det, men fordi man har brug for et CVR-nummer til fx at:

 • identificere sig selv som virksomhed
 • få en konto til erhverv
 • få et MitID Erhverv
 • få adgang til Digital post til virksomheder
 • indgå aftaler som en juridisk person frem for som en fysisk person.

Produktionsenheder (p-enheder) skal registreres på den eller de fysiske adresse(r), en virksomhed drives fra. Et p-nummer er et ti-cifret nummer, der entydigt repræsenterer p-enheden. Et p-nummer er altid knyttet til et CVR-nummer.

Alle juridiske enheder fødes med én tilknyttet produktionsenhed, der har samme stamdata som den juridiske enhed.
En virksomhed skal oprette flere p-enheder, hvis virksomheden har ansatte, der er fast tilknyttet andre adresser.

Virksomheder, der ikke har ansatte, kan frivilligt registrere p-enheder på andre adresser end den juridiske enheds adresse.

P-enheder bruges til:

 • Udregning af kørselsfradrag for de ansatte på enheden
 • Afregning af evt. renovationsafgift
 • Kontrolbesøg fra fx fødevaremyndigheder eller Arbejdstilsynet
 • Evakueringsplaner

Hvis en virksomhed har aktiviteter inden for flere forskellige brancher på samme adresse, kan der registreres flere p-enheder på adressen.

Når man registrerer en ny p-enhed, kan man kun vælge mellem brancher, der allerede er registrerede på den tilknyttede juridiske enhed. Hvis en virksomhed skal have forskellige brancher på dens p-enheder, skal der altså først registreres bibrancher på CVR-nummeret.

En ny branche skal først registreres, når aktivitetens omsætning udgør mindst 10 % af den samlede omsætning og mindst 300.000 kroner om året.

Hovedregel: Alle den juridiske enheds brancher skal være repræsenteret på de underliggende p-enheder, ligesom alle p-enheders brancher skal være repræsenterede på den juridiske enhed (se eksempel 1 og 2 nedenfor).

Undtagelse: En enhed har altid registreret en hovedbranche og kan have registreret op til 3 bibrancher:
Hvis den juridiske enhed har registreret 3 bibrancher, kan man vælge brancher til tilknyttede p-enheder, der ikke er registrerede på den juridiske enhed, men den juridiske enheds registrerede brancher skal stadig være repræsenterede på de underliggende p-enheder (se eksempel 3 nedenfor).

Eksempel 1: Hvis der oprettes p2, kan der vælges mellem branche A, B og C. Skal p2 have en anden branche, skal denne først registreres på CVR.
  Branche Bibranche 1 Bibranche 2 Bibranche 3
CVR A B C  
p1 A B C  

Eksempel 2: Hvis p3 lukkes, skal Bibranche B enten slettes fra CVR eller registreres på p1 eller p2. Ellers vil CVR have registreret brancher, der ikke er repræsenteret på dens p-enheder.

  Branche Bibranche 1 Bibranche 2 Bibranche 3
CVR A B    
p1 A      
p2 A      
p3 B      

Eksempel 3: Fordi alle 3 bibrancher er registreret på CVR, kan p3 have brancher, der ikke findes på CVR. p2 vil først kunne slettes, hvis bibranche 3 på CVR rettes til E eller F. Ellers vil CVR have registreret en branche, der ikke er repræsenteret på dens p-enheder.

  Branche Bibranche 1 Bibranche 2 Bibranche 3
CVR A B C D
p1 A B C  
p2 D      
p3 E F    

 

Administrative enheder bruges af Skattestyrelsen til at opdele en juridisk enheds momsregnskab. Et SE-nummer er et otte-cifret nummer, der entydigt repræsenterer den administrative enhed.

Én person kan stifte og eje mange kapitalselskaber og kan være fuldt ansvarlig deltager i mange interessentskaber, men kan kun eje én enkeltmandsvirksomhed.

Hvis den selvstændige ønsker at drive flere enkeltmandsvirksomheder, skal det altså gøres som forskellige aktiviteter under samme juridiske enhed og CVR-nummer.

Nogle ønsker at have adskilte momsregnskaber til de forskellige aktiviteter, og det kan de få ved at registrere en administrativ enhed hos Skattestyrelsen.

Administrative enheder er ikke en del af CVR. Hvis du får oplyst et CVR-nummer, som du ikke kan finde i CVR på Virk, kan det være, det er et SE-nummer.

Betegnelserne SE-nummer og CVR-nummer bliver tit blandet sammen, og det er der gode grunde til:

 • Da CVR blev dannet, blev alle Skattestyrelsens virksomheder med SE-numre direkte overført til CVR (en virksomheds SE-nummer blev nu blot kaldt et CVR-nummer i stedet, men nummeret var det samme)
 • SE-numre og CVR-numre er ens bygget op
 • SE-nummeret bruges til momsafregning. CVR-nummeret på en juridisk enhed bruges også til momsafregning.

Virk selvbetjening

Personlige ejede virksomheder kan oprette, registrere ændringer i eller lukke en administrativ enhed digitalt

Virk selvbetjening

Kapitalselskaber skal oprette, ændre og lukke administrative enheder med blanket