Publikation

CSR-rapportering i 24 danske virksomheder

Analysen er udarbejdet af Carve Consulting for Erhvervsstyrelsen og omfatter 24 af de største danske virksomheders overholdelse af reglerne om rapportering af samfundsansvar. 

  • 11. juni 2018

Analysen gennemgår samfundsansvarsrapporterne fra de 24 virksomheder og viser, at der er stor forskel på, hvordan virksomhederne arbejder med deres samfundsansvar. Flere virksomheder har inddraget FN’s verdensmål i deres rapporteringer og analysen viser, at CSR (Corporate Social Responsibility) i høj grad er forankret i forretningsmodellerne og langsigtede strategi.

Fem gode eksempler

I analysen er der udledt fem best practice cases, hvor compliance sættes i et praktisk perspektiv, og de udvalgte virksomheder har bidraget med deres gode råd. Analysen bidrager med adskillige eksempler på, hvordan principperne for samfundsansvar bliver behandlet i danske virksomheder på tværs af brancher.

Baggrund

En lang række virksomheder er for regnskabsåret, der starter 1. januar 2018, blevet omfattet af de nye regler om samfundsansvarsrapportering i årsregnskabslovens § 99 a. De samme regler har de største børsnoterede selskaber, herunder de udvalgte 24 virksomheder i rapporten, været omfattet af fra regnskabsåret, der startede 1. januar 2016.