Publikation

Arbejdsgruppe om penge under bordet ved handel med andelsboliger

Læs afrapporteringen til erhvervsministeren fra 'Arbejdsgruppe om penge under bordet ved handel med andelsboliger'.

  • 5. november 2018

Regeringen indgik sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre " Aftale om mere robuste andelsboligforeninger" den 27. november 2017.

Som følge af aftalen blev en arbejdsgruppe om penge under bordet ved andelsbolighandler nedsat. Denne rapport indeholder arbejdsgruppens afrapportering til erhvervsministeren.