Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Redegørelse05.11.2018

Arbejdsgruppe om penge under bordet ved handel med andelsboliger

Læs afrapporteringen til erhvervsministeren fra "Arbejdsgruppe om penge under bordet ved handel med andelsboliger".

Regeringen indgik sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre " Aftale om mere robuste andelsboligforeninger" den 27. november 2017.

Som følge af aftalen blev en arbejdsgruppe om penge under bordet ved andelsbolighandler nedsat. Denne rapport indeholder arbejdsgruppens afrapportering til erhvervsministeren.