Publikation

Analyse af iværksætterselskaber

For at understøtte iværksætteriet blev det fra 2014 muligt at stifte et iværksætterselskab. I denne analyse undersøger Erhvervsstyrelsen brugen af iværksætterselskaber, herunder om de anvendes som tilsigtet.

  • 17. september 2018

Analysen viser, at der er stiftet over 41.000 iværksætterselskaber siden 2014. Udover at virksomhedsformen er blevet hyppigt anvendt til udøvelse af erhvervsvirksomhed, er den også udbredt som virksomhedsform ved etablering af holdingselskaber.

Analysen viser også, at langt størstedelen af iværksætterselskaberne betaler deres skatter og afgifter. Samtidig viser tal fra Skatteforvaltningen, at skatte- og afgiftsrestancer for iværksætterselskaber er højere end for f.eks. enkeltmandsvirksomheder, og at iværksætterselskaber i højere grad end anpartsselskaber og især enkeltmandsvirksomheder sanktioneres af Skatteforvaltningen.

Endeligt viser analysen, at den hyppigste måde, hvorpå iværksætterselskaber bliver opløst, er tvangsopløsning eller konkurs. Med introduktionen af iværksætterselskaber er antallet af selskaber, der sendes til tvangsopløsning, steget, hvilket har medført øgede omkostninger for det offentlige.